Αντικατάσταση παλαιού δικτύου

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η πόλη της Μυτιλήνης είναι η πρωτεύουσα και το λιμάνι της Λέσβου και έχει αναπτυχθεί με κέντρο την προκυμαία του λιμανιού και την παλαιότερη συνοικία Κιόσκι. Αποτελείται από τις παλιές συνοικίες με κύριο χαρακτηριστικό τους στενούς δρόμους και τα χαμηλά παλαιά κτίρια και τις νεώτερες δυτικές συνοικίες με τις πολυώροφες οικοδομές.

Μια γενική διαπίστωση αποτελεί η προβληματική εικόνα που παρουσιάζει η πόλη ως προς την ένταξη στην δομή τους, του παλαιού πυρήνα και πρόσφατα κτισμένου περιβάλλοντος. Η πόλη της Μυτιλήνης πολεοδομικά έχει την εικόνα του δίπολου: παλαιά (Βορεινή) και νέα (Νότια) πόλη, με αντίστοιχη διαφοροποίηση στον κοινωνικό χαρακτήρα στη νοοτροπία του πληθυσμού, στο κτισμένο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία κλπ.

Η ανάπτυξη της πόλης δεν συνοδεύτηκε από τα απαραίτητα έργα υποδομής με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίστοιχα υποβάθμιση του περιβάλλοντος αφού τα υπάρχοντα έργα δεν ήταν ικανά να αντεπεξέλθουν στη νέα διαμορφούμενη κατάσταση, λόγω παλαιότητας και του επαρχαιομένου σχεδιασμού τους, αφού τα έργα αυτά χρονολογούνται την δεκαετία του 1920, συνεχίστηκαν την δεκαετία του ΄50 και ολοκληρώθηκαν την δεκαετία του '70 με την άναρχη επέκταση της πόλης.

Αντικατάσταση παλαιού δικτύου

Το κομμάτι της παλιάς πόλης, εξυπηρετείτω από δίκτυο κατασκευασμένο εν έτη 1920 (εικόνα 1).eik Οι σωλήνες ήταν κατασκευασμένοι από αμίαντο, και φυσικά είχαν υποστεί καταπόνηση από το πέρασμα του χρόνου (εικόνα 1). Παρά το γεγονός ότι η ποιότητα του νερού στις πηγές είναι εξαιρετικά καλή, η διοχέτευση του μέσα από πολυκαιρισμένες

εικόνα 1

σωληνώσεις μπορεί να την υποβαθμίσει σημαντικά, εμπλουτίζοντας το νερό με βλαβερές ουσίες όπως σκουριά.

Η αντικατάσταση των καιρισμένων σωληνώσεων από νέους αποτέλεσε αυτοσκοπό για την υπηρεσία μας, ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία των καταλωτών. Έτσι εκπονήθηκαν έργα αντικατάστασης του δικτύου, και οι παλαιού τύπου σωληνώσεις έχουν πλέον δώσει τη θέση τους σε σωλήνες πολυαιθυλενίου (εικόνα 2), ελεγμένους για την καταλληλότητα τους, ακολουθώντας όλες τις νόρμες της Ε.Ε..eik

εικόνα 2

Τώρα μπορούμε να είμαστε σίγουρη για την καλή ποιότητα πόσιμου νερού που φτάνει στα σπίτια μας, χάριν στο εκσυγχρονισμένο δίκτυο(εικόνα 3).

eik

εικόνα 3

Επιστροφή στο Εκσυγχρονισμένο δίκτυο Ύδρευσης

Επιστροφή στην κορυφή