Εξωτερικό υδραγωγείο

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Αντλιοστάσια

Αντλιοστάσιο Υδάτων - Πιεζοθραυστική δεξαμενή Γυαλί

Το κτίριο του Αντλιοστασίου Υδάτων βρίσκεται στην περιοχή του χώρου της πηγής Υδατα. Το κανάλι συγκέντρωσης της πηγής αυτής, καταλήγει μέσα αντλιοστάσιο Υδάτων. Στο αντλιοστάσιο έχουν εγκατασταθεί δύο συστοιχίες αντλιών με επτά οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες.

Το αντλιοστάσιο Υδάτων καταθλίβει σε δύο αγωγούς που τροφοδοτούν την πιεζοθραυστική δεξαμενή στο Γυαλί. Οι δύο καταθλιπτικοί αγωγοί συνδέονται μεταξύ τους κοντά στο δρόμο Ντίπι - Λάρσος. Στον αγωγό διασύνδεσης έχει τοποθετηθεί δικλείδα η οποία είναι ανοικτή.

Ο αγωγός Φ300 τροφοδοτεί στην πορεία του προς τις δεξαμενές της Αγ. Κυριακής διάφορους καταναλωτές.

Επιστροφή στην κορυφή

Αντλιοστάσιο Α1

Το αντλιοστάσιο βρίσκεται εντός του χώρου των Δεξαμενών της Αγ. Κυριακής και καταθλίβει νερό στην Δ4. Η λειτουργία των αντλιών ρυθμίζεται από την στάθμη της δεξαμενής Δ4.

Επιστροφή στην κορυφή

Αντλιοστάσιο Α2

Το αντλιοστάσιο Α2 βρίσκεται σε υψόμετρο +65 m και είναι εφαπτόμενο ανατολικά της δεξαμενής Δ5. Στο αντλιοστάσιο υπάρχει πίνακας αυτοματισμού και η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται ασύρματα από διάταξη ελέγχου στάθμης της δεξαμενής τροφοδοσίας Δ6 (η οποία όμως δεν έχει δοθεί ακόμα σε λειτουργία). Η απόσταση του αντλιοστασίου από την δεξαμενή Δ6 είναι περίπου 347 m.

Επιστροφή στην κορυφή

Αντλιοστάσιο Α3

Το αντλιοστάσιο Α3 βρίσκεται σε υψόμετρο +65 m και είναι εφαπτόμενο δυτικά της δεξαμενής Δ5. Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται ασύρματα από διάταξη ελέγχου στάθμης της δεξαμενής τροφοδοσίας Δ7. Η απόσταση του αντλιοστασίου από την δεξαμενή Δ7 είναι 1.730 m.

Επιστροφή στην κορυφή