Εξωτερικό υδραγωγείο

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Δεξαμενές

Δεξαμενές Αγ. Κυριακής Δ1 & Δ2

Το κεντρικό συγκρότημα των δεξαμενών αποτελείται από δύο δεξαμενές, Δ1 και Δ2, χωρητικότητας 2250 m3 και 3000 m3 αντίστοιχα και βρίσκεται σε υψόμετρο + 74,65 m στην συνοικία Αγ. Κυριακή. Οι δεξαμενές είναι διθάλαμες με βάθος 4 m και τροφοδοτούνται από τις πηγές Υδάτων και Καριώνας μέσω των δύο αγωγών Φ300 και Φ420 που προέρχονται από την πιεζοθραυστική δεξαμενή στη θέση Γυαλί.

Επιστροφή στην κορυφή

Κεντρικός Θάλαμος Δικλείδων

Από τον Κεντρικό Θάλαμο Δικλείδων (συλλεκτήρας - collectuer) εκκινούν οι παρακάτω πέντε αγωγοί βαρύτητας (πίνακας) :

Ονομασία περιοχής τροφοδοσίας Διάμετρος (mm) Μήκος (m) Χρονολογία
Μεσαία Ζώνη 300 280 1989-1994
Σημερινή Ζώνη Λιμανιού 250 4.000 1969-1970 (υπό κατάργηση)
Μεσαία Ζώνη Συνοικισμού 280 100 1989-1994
Πιεζοθραυστική Δ3 400 200 1989-1994
Δεξαμενή Δ5 335/350 2.754 1989-1994

 

Σημειώνεται ότι η τροφοδοσία της ζώνης του Λιμανιού μελλοντικά θα καταργηθεί, όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ύδρευσης - αποχέτευσης του τμήματος αυτού και θα εξυπηρετείται από την Χαμηλή Ζώνη.

Στην διαδρομή του βαρυτικού αγωγού Φ335 προς Δεξαμενή Δ5 υπάρχει άμεση σύνδεση (υδροληψία) που καλύπτει τις ανάγκες σε ζήτηση

• του Βοστάνειου Νοσοκομείου και Γηροκομείου - 87,21 m3/ημέρα

• Ορφανοτροφείου Θηλέων - 1,85 m3/ημέρα και τις

• Εργατικές κατοικίες του Νοσοκομείου - 29,20 m3/ημέρα

Επιστροφή στην κορυφή

Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Δ3

Η πιεζοθραυστική δεξαμενή Δ3 χωρητικότητας 100 m3, υδροδοτεί την Χαμηλή Ζώνη της πόλης, με αγωγό διαμέτρου Φ500 και αγωγό διαμέτρου Φ300. Πριν από τη δεξαμενή υπάρχει παρακαμπτήριος αγωγός, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτήσει τη χαμηλή ζώνη της πόλης απευθείας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η δεξαμενή διαθέτει αγωγό υπερχείλισης και εκκένωσης.

Επιστροφή στην κορυφή

Δεξαμενή Δ4 (Προφήτης Ηλίας)

Η δεξαμενή βρίσκεται στη θέση Προφήτης Ηλίας και είναι χωρητικότητας 500 m3 και βρίσκεται σε υψόμετρο +109,5m. Η δεξαμενή υδροδοτεί την Υψηλή Ζώνη της πόλης.

Επιστροφή στην κορυφή

Δεξαμενή Δ5 ( Χρυσομαλλούσας)

Η δεξαμενή Δ5 βρίσκεται σε υψόμετρο + 65 m, είναι διθάλαμη, χωρητικότητας 1.700 m3 και αποπερατώθηκε σχετικά πρόσφατα (1989).

Tροφοδοτείται αφ’ ενός από τον κεντρικό θάλαμο δικλείδων των Δ1 και Δ2 καθώς και από τις πηγές Κρατήγου. Τροφοδοτεί με φυσική ροή τη Νότια Ζώνη της πόλης (Χρυσομαλλούσα) με αγωγό διαμέτρου Φ350 καθώς επίσης κατά την διάρκεια του καλοκαιριού ενισχύει την τροφοδοσία των περιοχών που υδρεύονται από τις πηγές Κρατήγου.

Από τη δεξαμενή αυτή τροφοδοτούνται τα αντλιοστάσια Α2 και Α3 τα οποία τροφοδοτούν τις δεξαμενές Δ6 και Δ7 αντίστοιχα.

Επιστροφή στην κορυφή

Δεξαμενή Δ6 (Κάτω Χάλικα)

Η δεξαμενή Δ6 είναι χωρητικότητας 500 m3, βρίσκεται σε υψόμετρο +110,5 m και θα τροφοδοτεί την ζώνη του Κάτω Χάλικα μέσω χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ250.

Η δεξαμενή αυτή αποπερατώθηκε πρόσφατα και ακόμα δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο.

Επιστροφή στην κορυφή

Δεξαμενή Δ7 ( Άνω Χάλικας - ράχη)

Η δεξαμενή Δ7 βρίσκεται στη θέση Δύο Άγιοι σε υψόμετρο + 113 m και έχει χωρητικότητα 250m3. Η δεξαμενή τροφοδοτεί την περιοχή του Άνω Χάλικα και προσωρινά την Ζώνη του Κάτω Χάλικα μέσω αγωγού διαμέτρου Φ200 και μήκους 750 m.

Επιστροφή στην κορυφή

Η πλήρωση η παροχή κατανάλωσης και η διακοπή όλων των δεξαμενών ελέγχονται και χειρίζονται από τον κεντρικό σταθμό έλεγχου του συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Δεξαμενή Πληγωνίου

Η δεξαμενή Πληγωνίου είναι χωρητικότητας 25 m3, τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης Αγίας Μαρίνας και τροφοδοτεί τον οικισμό Πληγωνίου.

Επιστροφή στην κορυφή

Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Αγ. Τριάδας

Ο βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού από την πηγή Καριώνα καταλήγει πρώτα σε πιεζοθραυστική δεξαμενή χωρητικότητας 12m3 στη θέση Αγ. Τριάδα Συκούντας σε υψόμετρο +170m και μετά ενώνεται με τον καταθλιπτικό αγωγό Φ300 του αντλιοστασίου της πηγής Υδάτων.

Επιστροφή στην κορυφή

Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Γυαλί

Οι αγωγοί μεταφοράς Φ420 και Φ300 μετά το σημείο που συνδέονται ( κοντά στο δρόμο Ντίπι - Λάρσος ) τροφοδοτούν την πιεζοθραυστική δεξαμενή στο Γυαλί που βρίσκεται σε υψόμετρο +123m και είναι χωρητικότητας 30 m3. Στη δεξαμενή, το νερό εξόδου φιλτράρεται με τη βοήθεια ανοξείδωτου χαλύβδινου φίλτρου.

Επιστροφή στην κορυφή