Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Το δίκτυο ύδρευσης εκσυγχρονίζεται συνεχώς , τόσο από πλευράς υλικών όσο και από πλευράς τεχνολογιών επισκευής και διαχείρισης.

Α. Επεκτάσεις – Αντικαταστάσεις

Έχουν κατασκευασθεί περίπου 100.000 μ.μ. δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Μυτιλήνης και έχουν αντικατασταθεί προβληματικά δίκτυα όπου η ανάγκη ήταν επιτακτική. Οι περιοχές της πόλης είναι:

 

1. Περιοχή Χρυσομαλλούσας

2. Περιοχή ιστορικού κέντρου και Λιμανιού

3. Περιοχή Καλλιθέας

4. Περιοχή Συνοικισμού

5. Υπόλοιπα τμήματα σε οδούς του κέντρου της πόλης

 

Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή στην κορυφή

 

Β. Νέες Τεχνολογίες

Το 1998 στα πλαίσια της μελέτης «ποιοτική και ποσοτική διαχείριση υδατικών πόρων του Δήμου Μυτιλήνης» ξεκίνησαν και αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε μεγάλο ποσοστό τα παρακάτω:

• Ψηφιοποίηση του δικτύου Ύδρευσης ανάπτυξη GIS

• Τηλέλεγχος – τηλεχειρισμός δικτύου ύδρευσης- σταθμοί διαρροών

• Μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης

Η αυτοματοποίηση του συστήματος διαχείρησης πληροφοριών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάνει δυνατή την καταγραφή των καταναλώσεων ανά ζώνη (ιδιαίτερα εκείνων της αιχμής ζήτησης), επιτρέποντας την εισαγωγή στο υφιστάμενο μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου των πραγματικών τιμών των παραμέτρων, που αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες της πόλης μας και μάλιστα ανά ζώνη. Συνεπώς τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούμαστε μέσω της διαχείρησης αυτων των πληροφοριών είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα γινόταν χρήση θεωρητικών τιμών που προκέιπτουν από τη βιβλιογραφία για τα δίκτυα ύδρευσης, αυξάνοντας την πιθανότητα εσφαλμένης εκτίμησης.

Είναι αυτονόητο ότι με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται τόσο η λειτουργία του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου , ώστε να αποκατασταθούν τυχόν δυσλειτουργίες και να αξιοποιηθούν πλήρως οι υποδομές που υπάρχουν, αλλά το σπουδαιότερο, είναι δυνατόν να προβλεφθούν ανά ζώνη ύδρευσης οι μελλοντικές τάσεις ζήτησης, ώστε να γίνει ιεράρχηση χρονική και τοπική των απολύτως απαραιτήτων επενδύσεων της ΔΕΥΑΛ για τις επόμενες δεκαετίες. Με κριτήριο το βέλτιστο για τον καταναλωτή και την επιχείρηση, η αξιοποίηση του εκσυγχρονισμένου αυτού συστήματος αποτελεί τον αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγχος και οργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Επιστροφή στην κορυφή