Συνοπτικές πληροφορίες για το εξωτερικό υδραγωγείο

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Αντλιοστάσια/ Δεξαμενές/ Αγωγοί

Τα εξωτερικά έργα ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ περιλαμβάνουν αντλιοστάσια, δεξαμενές και αγωγούς και συνοπτικά είναι τα εξής :

• Αντλιοστάσιο Πηγής Υδατα

• Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Αγ. Τριάδα

• Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Γυαλί

• Δεξαμενές Αγ. Κυριακής Δ1 & Δ2

• Πιεζοθραυστκή Δεξαμενή Δ3

• Δεξαμενή Δ4 (Προφήτης Ηλίας)

• Δεξαμενή Δ5 (Χρυσομαλλούσας)

• Δεξαμενή Δ6 (Κάτω Χάλικα) (δεν έχει δοθεί ακόμα στην κατανάλωση)

• Δεξαμενή Δ7 ( Άνω Χάλικας - Ράχη)

• Δεξαμενή Πληγωνίου

• Αντλιοστάσιο Α1 καταθλίβει νερό στην Δ4

• Αντλιοστάσιο Α2 καταθλίβει νερό στην Δ6

• Αντλιοστάσιο Α3 καταθλίβει νερό στην Δ7

Επιστροφή στην κορυφή

 

Στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ανήκουν οι παρακάτω αγωγοί :

 

• Καταθλιπτικός αγωγός από Αντλιοστάσιο Υδάτων μέχρι την Δεξαμενή Γυαλί διαμέτρου Φ420 και μήκους 5.924 m

• Καταθλιπτικός αγωγός από Αντλιοστάσιο Υδάτων μέχρι την Δεξαμενή Γυαλί διαμέτρου Φ300 και μήκους 5.981m

• Βαρυτικός αγωγός διαμέτρου Φ300 από πηγή Καριώνα μέχρι Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Αγ. Τριάδα μήκους 2.828m

• Βαρυτικός χαλύβδινoς αγωγός διαμέτρου Φ300 από πιεζοθραυστική Δεξαμενή Αγ. Τριάδα έως τον Κόμβο Σύνδεσης με τον καταθλιπτικό χαλύβδινο αγωγό Φ300 του αντλιοστασίου Ύδατα μήκους 3.246 m.

• Βαρυτικός αγωγός Φ300 από Κόμβο Σύνδεσης μέχρι την Πιεζοθραστική Δεξαμενή Γυαλί μήκους 5.142m

• Βαρυτικός αγωγός από Δεξαμενή Γυαλί μέχρι Δεξαμενές Αγ. Κυριακής διαμέτρου Φ420 και μήκους 6.703 m

• Βαρυτικός αγωγός από Δεξαμενή Γυαλί μέχρι Δεξαμενές Αγ. Κυριακής διαμέτρου Φ300 και μήκους 6.717m

• Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Δεξαμενή Δ5 (Χάλικα) διαμέτρου Φ335 και μήκους 2.445 m

• Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Δεξαμενή Δ5 (Χάλικα) διαμέτρου Φ350 και μήκους 309 m

• Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Μεσαία Ζώνη Συνοικισμού διαμέτρου Φ280 και μήκους 100 m

• Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς τη Μεσαία Ζώνη διαμέτρου Φ300 και μήκους 280 m

• Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Δεξαμενή Δ3 διαμέτρου Φ400 και μήκους 200 m

• Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς το Λιμάνι διαμέτρου Φ250 και μήκους 4.000 m

• Βαρυτικός αγωγός από δεξαμενή Δ5 (μέσω εσωτερικού δικτύου της πόλης της Μυτιλήνης) προς περιοχή Ακρωτηρίου 2.010 m

• Βαρυτικός αγωγός από Κράτηγο προς Δεξαμενή Δ5 Φ200 6.328 m

• Βαρυτικός αγωγός από πηγή Κρατήγου προς Δεξαμενή Δ5 Φ180 340m

• Βαρυτικός αγωγός από Κράτηγο προς Δεξαμενή Δ5 Φ225 146 m

• Βαρυτικός αγωγός από Κράτηγο προς Δεξαμενή Δ5 Φ200 311m

• Βαρυτικός αγωγός από Πηγή Ταξίμι προς Κράτηγο Φ180 1.459m

• Βαρυτικός αγωγός από δεξαμενή Δ5 προς Νότια Ζώνη Φ350 219m

• Βαρυτικός αγωγός από πηγή Χασάν Πασά προς Ακρωτήρι Φ225 PVC 613m

• Βαρυτικός αγωγός από πηγή Χασάν Πασά προς Ακρωτήρι Φ170 XYT 582m

• Καταθλιπτικός αγωγός από Δεξαμενή Δ5 - Αντλιοστάσιο Α2 - προς Δ6 Φ200 ΧΑΛ 347m

• Καταθλιπτικός αγωγός από Δεξαμενή Δ5 - Αντλιοστάσιο Α3 - προς Δ7 Φ125 ΧΑΛ 1.730m

Επιστροφή στην κορυφή