Έργα "ΘΗΣΕΑ"

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Στο στάδιο οριστικής έγκρισης, με φορέα υλοποίησης τον πρώην Δήμο Μυτιλήνης, βρίσκονται τα παρακάτω έργα:

 

1. Συμπληρωματικά έργα υποδομής δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης

2. Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Λουτρών

3. Κατασκευή συμπληρωματικών έργων ύδρευσης & αποχέτευσης στο Δ.Δ. Μόριας

4. Έργα ύδρευσης & αποχέτευσης στο Δ.Δ. Λουτρών

5. Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης σε οδούς της πόλης της Μυτιλήνης

 

Επιστροφή στην κορυφή

Επιστροφή στις ανακοινώσεις