Φωτογραφικό υλικό της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

im9

Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά Τεπέ

 

im6

Το κτίριο διοίκησης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Μυτιλήνης

 

im8

Δεξαμενή καθίζησης

 

im3

Τράπεζα πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος

 

im10

Κλίμακα οξυγόνωσης εμπλουτσμού των επεξεργασμένων λυμάτων, μέσω αλλεπάλληλων υδραυλικών πτώσεων

 

im2

Αίθουσα φυσητήρων

 

im1

Η/Ζ αντλιοστασίου ΔΕΗ

 

im5


Ο υποθαλάσσιος αγωγός εκροής του βιολογικού καθαρισμού, μήκους 500m & βάθους 50m

 

im4

Η διαδικασία πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού εκροής του βιολογικού καθαρισμού σε βάθος 50m

 

im7

Ανασκαφή αρχαιολογικών ευρημάτων, κατα τις διαδικασίες εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή