Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

 

Οι ισολογισμοί της ΔΕΥΑΜ (νυν ΔΕΥΑΛ) των ετών 2008 & 2009, έχουν υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, κο Παναγιώτη Κλαδίτη, και τον τοτε Πρόεδρο της ΔΕΥΑΜ, κο Κωνσταντίνο Κατσαρό.

Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΜ (νυν ΔΕΥΑΛ) του έτους 2010, έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, κο Παναγιώτη Κλαδίτη, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κο Σωτήρη Μαρινάτο.

Οι ισολογισμοί της ΔΕΥΑΛ των ετών 2011, 2012 & 2013, έχουν υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, καα Δέσποινα Μπώκου, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κο Σωτήρη Μαρινάτο.

Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΛ των ετών 2014 & 2015 έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, καα Δέσποινα Μπώκου, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κο Δημήτρη Ακριώτη.

Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΛ του έτους 2016, έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, καα Δέσποινα Μπώκου, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κο Αντώνη Γιαννάκη.

 

 

Ισολογισμός ΔΕΥΑΛ 2016

Ισολογισμός ΔΕΥΑΛ 2015

Ισολογισμός ΔΕΥΑΛ 2014

Ισολογισμός ΔΕΥΑΛ 2013

Ισολογισμός ΔΕΥΑΛ 2012

Ισολογισμός ΔΕΥΑΛ 2011

Ισολογισμός ΔΕΥΑΜ 2010

Ισολογισμός ΔΕΥΑΜ 2009

Ισολογισμός ΔΕΥΑΜ 2008