Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

 

Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΜ του έτους 2010, έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, κο Παναγιώτη Κλαδίτη, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κο Σωτήρη Μαρινάτο.

Ισολογισμός ΔΕΥΑΜ 2010