Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΟ (mg/l)
Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C) 1500
Στερεά αιωρούμενα  500
BOD 500
C.O.D. 1000
Αμμωνία (NH4+) 75
Φωσφορικά άλατα  (PO4) 30
Χλωριούχα άλατα  (Cl-) 1000
Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10
Θειούχα (Η2S) 150
Θειώδη (SΟ3) 2
Θειικά  (SΟ4) 750
Κυανιούχα (CN-) 0,5
Αρσενικό (As) 0,1
Βάριο (Ba) 20
Βόριο (B) 1
Αλουμίνιο (Al)  15
Μαγνήσιο (Mg) 100
Κάδμιο  (Cd) 0,1
Χρώμιο (Cr+3) 2,5
Χρώμιο (Cr+6) 0,25
Σίδηρος (Fe) 50
Μαγγάνιο (Μη)  4
Υδράργυρος (Ηg) 0,01
Νικέλιο (Νi) 0,5
Μόλυβδος (Pb) 0,2
Χαλκός (Cu)  2
Άργυρος (Αg) 0,1
Σελήνιο (Se) 0,1
Ψευδάργυρος (Zn) 1
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. 3
Λίπη και  λάδια Ζωικά και φυτικά 50
Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)  15
Φαινόλες  10
Μερκαπτάνες ως S 0,1
Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο 2
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) 0,1
Ελεύθερα χλώρια  5
Αλδεΰδες  50

 

Επιστροφή στην κορυφή

Πίσω σε:

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Πίνακας Ι