Τιμολόγιο κοινών χρεώσεων

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙA ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

για την πόλη της Μυτιλήνης, και τις 8 δημοτικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής

Οι τιμές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

Κάθε υδρόμετρο εξυπηρετεί μια και μοναδική ανεξάρτητη οικία.

Νέα Υδροληψία (για Μυτιλήνη)

Α) δικαίωμα σύνδεσης ύδρευσης: 241,38€

Β) Εργατικά – Υλικά : 60,34 €

 

Σύνολο (Α+Β) = 301,72€

 

Νέα Υδροληψία (για δημοτικές κοινότητες)

Α) δικαίωμα σύνδεσης ύδρευσης 210,00€ περιλαμβάνει το υδρόμετρο

Β) δικαίωμα σύνδεσης αποχέτευσης 210,00€

Σύνολο (Α+Β) = 420,00€

ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

1) Η αυτοψία κατόπιν αίτησης του καταναλωτή θα χρεώνεται με 20,00€ και θα αφαιρείται από το τελικό κοστολόγιο που θα προκύπτει. Ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το ανωτέρω ποσό μόνο για την άσκοπη μετακίνηση του τεχνίτη.

2) Στις πολυκατοικίες με κοινή χρήση δεξαμενής νερού θα τοποθετείτε υδρομετρητής στην κεντρική παροχή με δαπάνη του κατασκευαστή- ιδιοκτήτη και η διαφορά της κατανάλωσης που θα καταγράφεται από το σύνολο των επιμέρους υδρομετρητών θα επιβαρύνει τον κοινόχρηστο υδρομετρητή με αντίστοιχη χρέωση.

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Δικαιώματα σύνδ.υπονόμων /οριζ.ιδιοκτ: 287,61€

Εργατικά υλικά το τρέχον μέτρο: 66,00€

Ιδιωτικό φρεάτιο: 160,00€

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Ωριαία απασχόληση τεχνίτη: 19,05€

Ωριαία απασχόληση βοηθ. τεχνίτη: 15,79€

Βυτίο νερού: 58,62€

Μεταφορά/χλμ (εκτός πόλης Μυτιλήνης) : 2,50€

Εργασία τσάπας JCB/ώρα: 26,72€

Αεροσυμπιεστής με χειριστή/ώρα:100,00€

Φορτηγό 3 τον/ώρα: 13,00€

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εντός Δήμου (ελάχιστη χρέωση 2 ώρες): 52,59€

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εκτός πόλης(ελάχιστη χρέωση 2 ώρες): 68,97€

Αποκατάσταση ασφαλτου/τσιμέντου: 54,83€

 

ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 8,40/έτος

(η υπηρεσία αναλαμβάνει πλήρως την αντικατάσταση του κατεστραμμένου από φυσική αιτία ή στάσιμου υδρομετρητή με δικά της έξοδα.)

 

ΧΡΕΩΣΗ Φ.Π.Α.

Η ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 9%

ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 16%

 

ΧΡΕΩΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 3,6%

 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ή ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΕΜΕΤΡΟΥ ΑΠΛΗ 18,53 €

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 31,46€

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 37,07€

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 102,15€

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 12,07€

(Θα τοποθετείται υδρομετρητής σε σειρά για ένα μήνα και θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για την ένδειξη πριν και μετά την αφαίρεση.)

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Υπηρεσία θα εκτελεί διακοπές υδροδοτήσεων εφόσον η οφειλή ξεπερνά τα 70,00€ η μετά από συνεχόμενες οφειλές δύο τριμήνων . Ειδικά για τους ενοικιαστές η υπηρεσία θα προχωρά σε διακοπές μετά την λήξη ενός τριμήνου προς εξασφάλιση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Για έναρξη διακανονισμού οφειλής από τον ενοικιαστή θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη προκειμένου να λαμβάνει γνώση κ την ανάλογη ευθύνη αποπληρωμής.

Σε περίπτωση που επανατοποθετηθεί το υδρόμετρο λόγω αφαίρεσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται μόνο με επανατοποθέτηση λόγω χρέους ή απλή, ανάλογα με την αιτία αφαίρεσης και το πρόστιμο επανασύνδεσης θα επιβάλλεται από την επόμενη ημέρα της διακοπής, και όχι την ίδια ημέρα που γίνεται η διακοπή, εφόσον προσέλθει ο καταναλωτής και καταβάλει τις οφειλές του.

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Εφόσον υπάρχουν οφειλές λογαριασμών νερού για πάνω από 2 χρόνια, το υδρόμετρο αφαιρείται και σε περίπτωση επανατοποθέτησης του επιβαρύνεται με 136,50€ (τιμή χωρίς ΦΠΑ) συν τις όποιες καθυστερούμενες οφειλές. Η προσαύξηση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης και λοιπών διακανοσισμένων οφειλών λόγω μη έγκαιρης πληρωμής, θα ξεκινά την 1η του επόμενου μήνα από τη λήξη των.Τα ποσοστά που ισχύουν από τις προσαυξήσεις παραμένουν σε 1,5% ανά μήνα και μέχρι 99% της οφειλής.

 

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ

Η υποδοχή βοθρολυμάτων από το σταθμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού από ιδιώτες και λοιπές υπηρεσίες, χρεώνεται με 30,00 €/βυτίο.

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 80,00€

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 65,00€

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 150,00€

(Πλην ελεύθερων επαγγελματιών)

 

ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Αλλαγή υδρομέτρου κατ'επιθυμία του καταναλωτή 40,00€ (χωρίς ΦΠΑ) περιλαμβάνει τοποθέτηση από τεχνίτη της ΔΕΥΑΛ.

 

ΑΓΟΡΑ ΝΕΡΟΥ

Σε περίπτωση αγοράς νερού και μεταφοράς του με ίδιο μέσο του καταναλωτή και όχι με το βυτίο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ορίζεται σε 1,365 € /κμ.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Συνδέσεις καταναλωτών στο εξωτερικό δίκτυο ή εκτός σχεδίου ισχύει προσαυξημένο ειδικό τιμολόγιο νερού 20% επιπλέον. Για τους καταναλωτές που είναι εκτός Μυτιλήνης και υδρεύονται από δίκτυο δημοτικού διαμερίσματος οι χρεώσεις τους θα γίνονται ανάλογα με το τιμολόγιο που ισχύει σε κάθε δημ. διαμέρισμα, προσαυξημένο κατά 20%.

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Για τους πολύτεκνους ισχύει μειωμένο τιμολόγιο 50% στα κυβικά κατανάλωσης.

 

Επιστροφή στην κορυφή