Οδηγός σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Για νέα παροχή ύδρευσης ο δημότης – ιδιοκτήτης πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Α1. Συμπλήρωση-υποβολή σχετικής αίτησης με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Δ/νση ακινήτου, τηλέφωνο).

Α2. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την πολεοδομία, με την σχετική σφραγίδα για υδροδότηση (εργοταξιακης ή τελική θεώρηση).

Αν το ακίνητο είναι κτισμένο πριν την ισχύ των οικοδομικών αδειών (πριν 1956) τότε ο καταναλωτής προσκομίζει βεβαίωση πολεοδομίας με επικολλημένη πάνω πρόσφατη φωτογραφία του ακινήτου.

Α3. Συμπλήρωση-υπογραφή της σχετικής σύμβαση υδροδότησης με όρους που αφορούν τις υποχρέωσης και τα δικαιώματα του υδροδοτούμενου.

Α4. Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού, θεωρημένη από το σύνδεσμο υδραυλικών.

Στο σύνδεσμο υδραυλικών Λέσβου οι καταναλωτές επικυρώνουν την υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού που συνοδεύεται σαν δικαιολογητικό μαζί με την αίτηση για υδροδότηση. Επικύρωση απαιτείτε για κάθε αυτόνομη κατοικία ενώ για συγκρότημα κατοικιών (πολυκατοικίες κλπ) που έχει κοινή υδραυλική εγκατάσταση απαιτείτε μια θεώρηση στην υπεύθυνη δήλωση.

Ο σύνδεσμος υδραυλικών βρίσκεται στην οδό Χρυσομαλλούσης 6 και δέχεται Τρίτη και Πέμπτη 9 με 12 το πρωί τηλ.22510-44902.

Α5. Αν το ακίνητο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή Δ.Δ ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει και διάγραμμα κάλυψης.

Α6. Καταβολή των σχετικών τελών ύδρευσης.

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΖΟΝΕΩΝ

Β1. Συμπλήρωση-υποβολή σχετικής αίτησης με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Δ/νση ακινήτου, τηλέφωνο).

Β2. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την πολεοδομία με τη σχετική σφραγίδα υδροδότησης.

Β3. Πίνακας χιλιοστών με τα διαμερίσματα και τους ιδιοκτήτες αυτών.

Β4. Συμπλήρωση-υπογραφή της σχετικής σύμβαση υδροδότησης με όρους που αφορούν τις υποχρέωσης και τα δικαιώματα του υδροδοτούμενου.

Β5. Καταβολή των σχετικών τελών ύδρευσης.

Β6.Υπευθυνη δήλωση υδραυλικού θεωρημένη απ τον σύνδεσμο υδραυλικών. Για τις πολυκατοικίες απαιτείται μια θεωρημένη βεβαίωση υδραυλικού, για όλα τα διαμερίσματα.

Β7. Σε πολυκατοικίες που τα υδρομετρα πρόκειται να τοποθετηθούν εντος του λεβητοστάσιο, προσκομίζεται και κλειδί για την είσοδο των συνεργειών και μετέπειτα την καταμέτρηση στο χώρο.

Και στις περίπτωσης Α και Β ενδεχομένως να υπάρξουν συμπληρωματικές εργασίες το κόστος των οποίων ο καταναλωτής καλείτε να πληρώσει αμέσως ή στο πρώτο λογαριασμό νερού.

 

Οι σχετικές αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο της πόλης της Μυτιλήνης και στα δίκτυα των εκάστοτε Δημοτικών Διαμερισμάτων, είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Συμβόλαιο σύνδεσης στο δίκτυο Μυτιλήνης

Συμβόλαιο σύνδεσης στα δίκτυα των Δημοτικών Κοινοτήτων

 

Επιστροφή στην κορυφή