Τα οχήματα της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

 

Η ΔΕΥΑΛ διαθέτει τα παρακάτω οχήματα:

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΔΙΧΡΟΝΟ YAMAHA  MYZ 573 ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΔΙΧΡΟΝΟ YAMAHA  ΜΥΖ 574 Η/Μ
ΔΙΧΡΟΝΟ YAMAHA  ΜΥΖ 575 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ NOVA MYZ 271 ΥΔΡΕΥΣΗ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ NOVA MYO 586 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ KΥMCO 125 ΜΤΒ 358 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ KΥMCO 125 ΜΤΒ 357 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΜΑΝ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 8m3 KHY 2535 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
FIAT ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΚΗΥ 2536 ΑΠΟΧ. - Μ.Ε.Λ
ΤΣΑΠΑ JCB 4X4 ME 27903 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ CASE ΜΕ 32920 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜΥΒ 8387 Μ.Ε.Λ
ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI (3tn) KHY 2572  
ΦΟΡΤΗΓΟ FORD CURRIER KHY 2520  
ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI (1tn) MYZ 6743 ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI (1tn) MYZ 7335 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI (1tn) ΚΗΙ 1212 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΤ/ΤΟ CITROEN KHI 1217 ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΤ/ΤΟ CITROEN KHI 1218 ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Επιστροφή στην κορυφή