Υπολογισμός κόστους για περιοχές με πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 κατοίκων

Το κόστος που προκύπτει από την παρακάτω φόρμα, περιλαμβάνει ΚΑΙ αξία αποχέτευσης

Κλίμακα (m3) Τιμές () Επιπρόσθετα
Κατανάλωση μεταξύ 0 19 0,00 Πάγιο: 8,00 €/τρίμηνο
Κατανάλωση μεταξύ 20 30 0,55 Τέλος αποχέτευσης (30% επί της αξίας νερού)
Κατανάλωση μεταξύ 31 -60 0,60 Eγγύηση υδρομέτρου: 2,10 €/τρίμηνο
Κατανάλωση μεταξύ 61 80 0,65 Φ.Π.Α. (για την αξία νερού): 9%
Κατανάλωση μεταξύ 81-100 0,80 Φ.Π.Α. (για τα υπόλοιπα): 17%
Κατανάλωση μεταξύ 101-200 1,00  
Κατανάλωση μεταξύ 201-... 1,50  

Αρχική μέτρηση
Τελική μέτρηση

Παρακαλώ εισάγετε την αρχική και την τελική σας μέτρηση.

 

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα υπολογισμού κόστους

Επιστροφή στην αρχική σελίδα