Υπολογισμός κόστους για περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων

* Για τις περιοχές ΑΜΠΕΛΙΚΟ, ΠΕΛΟΠΗ, ΒΑΦΕΙΟ, ΛΑΦΙΩΝΑΣ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ισχύει μειωμένο πάγιο, αξίας 4,00 €. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών παρακαλούνται να συνυπολογίσουν αυτήν την έκπτωση όταν κάνουν χρήση του ακόλουθου πίνακα.

(Δηλ. θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό 4,00 + ΦΠΑ = 4,36 €)

Το κόστος που προκύπτει από την παρακάτω φόρμα, περιλαμβάνει ΚΑΙ αξία αποχέτευσης

Κλίμακα (m3) Τιμές () Επιπρόσθετα
Κατανάλωση μεταξύ 0 19 0,00 Πάγιο: 8,00* €/τρίμηνο
Κατανάλωση μεταξύ 20 30 0,45 Τέλος αποχέτευσης (15% επί της αξίας νερού)
Κατανάλωση μεταξύ 31 -60 0,50 Eγγύηση υδρομέτρου: 2,10 €/τρίμηνο
Κατανάλωση μεταξύ 61 80 0,55 Φ.Π.Α. (για την αξία νερού): 9%
Κατανάλωση μεταξύ 81-100 0,70 Φ.Π.Α. (για τα υπόλοιπα): 17%
Κατανάλωση μεταξύ 101-200 0,90  
Κατανάλωση μεταξύ 201-... 1,30  

Αρχική μέτρηση
Τελική μέτρηση

Παρακαλώ εισάγετε την αρχική και την τελική σας μέτρηση.

 

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα υπολογισμού κόστους

Επιστροφή στην αρχική σελίδα