Υπολογισμός κόστους για την πόλη της Μυτιλήνης

Το κόστος που προκύπτει από την παρακάτω φόρμα, περιλαμβάνει ΚΑΙ αξία αποχέτευσης

Κλίμακα (m3) Τιμές () Επιπρόσθετα
Κατανάλωση μεταξύ 0 09 0,000 Πάγιο: 14,50 €/τρίμηνο
Κατανάλωση μεταξύ 10 30 0,836 Τέλος αποχέτευσης (40% επί της αξίας νερού)
Κατανάλωση μεταξύ 31 -60 1,19 Εγγύηση υδρομέτρου: 2,10 €/τρίμηνο
Κατανάλωση μεταξύ 61 80 1,71 Φ.Π.Α. (για την αξία νερού): 9%
Κατανάλωση μεταξύ 81-100 1,76 Φ.Π.Α. (για τα υπόλοιπα): 17%
Κατανάλωση μεταξύ 101-200 1,85  
Κατανάλωση μεταξύ 201-... 1,85  

Αρχική μέτρηση
Τελική μέτρηση

Παρακαλώ εισάγετε την αρχική και την τελική σας μέτρηση.

 

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα υπολογισμού κόστους

Επιστροφή στην αρχική σελίδα