Τιμολόγηση περιοχών με πληθυσμό από 1000 κατοίκους και άνω

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η κατηγορία αυτή αφορά στης περιοχές του Δήμου Λέσβου, οι οποίες έχουν πληθυσμού μεγαλύτερο των 1000 κατοίκων.

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ακόλουθες περιοχές:

ΑΓΙΑΣΟΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ

ΠΛΩΜΑΡΙ

ΚΑΛΛΟΝΗ

ΑΓΡΑ

ΠΕΤΡΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ

ΜΗΘΥΜΝΑ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

ΘΕΡΜΗ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΡΕΣΟΣ

ΑΝΤΙΣΣΑ

ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ

ΜΕΣΑΓΡΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Για όλες τις παραπάνω περιοχές ισχύει κοινή τιμολόγηση βάσει της 459-2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, και είναι η ακόλουθη

ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΕΣ 2017
Πάγιο 8,00€/τρίμηνο*
Κατανάλωση μεταξύ 
0 –19
0,00 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
20 –30
0,55 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
31 -60
0,60 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
61 –80
0,65 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
81-100
0,80 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
101-200
1,00 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
200-...
1,50 €/μ3

 

* TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 19 ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΔΩΡΕΑΝ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το τέλος αποχέτευσης για την πόλη της Μυτιλήνης ανέρχεται στο 30% της αξίας νερού.

 

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 16% (η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων, καθώς και των τόκων υπερημερίας στους οποίους προστίθεται χαρτόσημο 3,6% .

 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

Σε υφιστάμενες παροχές των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων που εξυπηρετούν αρδευτικές και λοιπές χρήσης (κηπάρια) άνευ κατοικίας με οικιακή κατανάλωση η χρέωση θα είναι: εως 19 μ3 στο ύψος του παγίου και μεγαλύτερη των 19 μ3 με χρέωση 2 ευρώ ανά μ3.

 

Μετάβαση στη φόρμα υπολογισμού κόστους κατανάλωσης για τις περιοχές με περισσότερους από 1000 κατοίκους

 

Επιστροφή στην κορυφή