Τιμολόγηση περιοχών με πληθυσμό εώς 500 κατοίκους

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η κατηγορία αυτή αφορά στης περιοχές του Δήμου Λέσβου, οι οποίες έχουν πληθυσμού μικρόττερο των 500 κατοίκων.

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ακόλουθες περιοχές:

ΑΚΡΑΣΙ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΤΡΙΓΟΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΛΙΣΒΟΡΙ

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ

ΑΡΓΕΝΟΣ

ΣΥΚΑΜΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΜΗ

ΠΗΓΗ

ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΙΓΡΙ

ΧΙΔΗΡΑ

ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ

ΠΛΑΚΑΔΟΣ

ΣΥΚΟΥΝΤΑ

ΑΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΡΑΜΕΙΑ

ΜΥΧΟΥ

Λ. ΜΥΛΟΙ

ΚΛΕΙΟΥ

ΝΑΠΗ

ΔΑΦΙΑ

ΑΡΙΣΒΗ

ΑΜΠΕΛΙΚΟ*

ΠΕΛΟΠΗ*

ΒΑΦΕΙΟ*

ΛΑΦΙΩΝΑΣ*

ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ*

Για όλες τις παραπάνω περιοχές ισχύει κοινή τιμολόγηση βάσει της 459-2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, και είναι η ακόλουθη

ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΕΣ 2017
Πάγιο 8,00€/τρίμηνο**
Κατανάλωση μεταξύ 
0 –19
0,00 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
20 –30
0,45 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
31 -60
0,50 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
61 –80
0,55 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
81-100
0,70 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
101-200
0,90 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
200-...
1,30 €/μ3

 

* TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΜΠΕΛΙΚΟ, ΠΕΛΟΠΗ, ΒΑΦΕΙΟ, ΛΑΦΙΩΝΑΣ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ) ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 4,00€/τρίμηνο

** TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 19 ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΔΩΡΕΑΝ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το τέλος αποχέτευσης ανέρχεται στο 15% επι της αξίας κατανάλωσης ύδατος.

 

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 16% (η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων, καθώς και των τόκων υπερημερίας στους οποίους προστίθεται χαρτόσημο 3,6% .

 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

Σε υφιστάμενες παροχές των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων που εξυπηρετούν αρδευτικές και λοιπές χρήσης (κηπάρια) άνευ κατοικίας με οικιακή κατανάλωση η χρέωση θα είναι: εως 19 μ3 στο ύψος του παγίου και μεγαλύτερη των 19 μ3 με χρέωση 2 ευρώ ανά μ3.

 

Μετάβαση στη φόρμα υπολογισμού κόστους κατανάλωσης για τις περιοχές με πληθυσμό εώς 500 κατοίκους

 

Επιστροφή στην κορυφή