Τιμολόγηση λοιπών κοινοτήτων του Δ.Ε. Μυτιλήνης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης, εκτός από την πόλη της Μυτιλήνης, αποτελείται και από τα ακόλουθα Δημοτικά Διαμερίσματα:

Δημοτική Κοινότητα Λουτρών (& Αγ. Ερμογένης)

Δημοτική Κοινότητα Μόριας

Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων

Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας

Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών

Τοπική Κοινότητα Αφάλωνος

Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας

Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών

 

Για όλες τις παραπάνω περιοχές ισχύει κοινή τιμολόγηση βάσει της 459-2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, και είναι η ακόλουθη

ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΕΣ 2017
Πάγιο 9,00€/τρίμηνο*
Κατανάλωση μεταξύ 
0 –09
0,00 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
10 –30
0,60 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
31 -60
0,80 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
61 –80
1,00 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
81-100
1,20 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
101-200
1,30 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
200-...
1,50 €/μ3

 

* TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΔΩΡΕΑΝ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το τέλος αποχέτευσης για την πόλη της Μυτιλήνης ανέρχεται στο 40% της αξίας νερού.

 

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 16% (η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων, καθώς και των τόκων υπερημερίας στους οποίους προστίθεται χαρτόσημο 3,6% .

 

Μετάβαση στη φόρμα υπολογισμού κόστους κατανάλωσης για τις κοινότητες του Δ.Ε. Μυτιλήνης

 

Επιστροφή στην κορυφή