Τιμολόγηση Μυτιλήνης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Οι τιμές χρέωσης ύδρευσης και αποχέτευσητης που αφορούν στη Δημοτική Κοινότητα της Μυτιλήνης για το 2017 καθορίστηκαν με Απόφαση 459-2016 του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, κΔημοτικού Συμβουλίου Λέσβουπαρακάτω :

ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΕΣ 2017
Πάγιο 14,50€/τρίμηνο *
Κατανάλωση μεταξύ 
0 –09
0,00 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
10 –30
0,836 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
31 -60
1,19 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
61 –80
1,71 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
81-100
1,76 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
101-200
1,85 €/μ3
Κατανάλωση μεταξύ
201-...
1,85 €/μ3

 

* TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΔΩΡΕΑΝ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το τέλος αποχέτευσης για την πόλη της Μυτιλήνης ανέρχεται στο 40% της αξίας νερού.

 

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 16% (η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων, καθώς και των τόκων υπερημερίας στους οποίους προστίθεται χαρτόσημο 3,6% .

 

Μετάβαση στη φόρμα υπολογισμού κόστους κατανάλωσης για την πόλη της Μυτιλήνης

 

Επιστροφή στην κορυφή