Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Γενικά

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων λειτουργούν από το 2001 και εξυπηρετούν τις ανάγκες πληθυσμού 40.000 κατοίκων σε α' φάση (έτος σχεδιασμού 2015) και 60.000 κατοίκων σε β' φάση (έτος σχεδιασμού 2035) και μικρή ποσότητα βοθρολυμάτων της τάξεως των 150 μ3/ημ.

plan

Μεγένθυση εικόνας

 

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου. Η περιοχή των Εγκαταστάσεων βρίσκεται βόρεια της Μυτιλήνης σε απόσταση 1,5 χλμ. από τα όρια της πόλης.

image1

Επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό επιτυγχάνεται βαθμός καθαρισμού 95% τουλάχιστον ως προς το οργανικό φορτίο (BOD) και 95% ως προς τα αιωρούμενα στερεά , ενώ τα καθαρισμένα λύματα διαχέονται στην θάλασσα , μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού και του διαχυτηρα του , μη αποκλειόμενης στο μέλλον και της αξιοποίησης τους για αρδευτικούς σκοπούς . Η ποιότητα των εκροών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων είναι σταθερά καλύτερη από τα όρια που καθορίζουν οι όροι περιβαλλοντικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων . Ενδεικτικά , αναφέρονται οι μέσες τιμές των περιβαλλοντικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τις εκροές της μονάδας, κατά τη διάρκεια δυο αντιπροσωπευτικών μηνών (Απρίλιος & Ιούλιος 2007)

Παράμετρος Απρίλος 2007 Ιούλιος 2007 Όρια
BOD (mg/lt) 10.3 6.2 25.0
COD (mg/lt) 44.0 35.7 125.0
TSS  (mg/lt) 12.1 10.3 35.0
N- NH4 (mg/lt) 0.4 0.5 2.0
N- NO3 (mg/lt) 0.3 0.8 10.0
N kjeldahl  (mg/lt) 2.4 2.4 15.0
P – PO4  (mg/lt) 1.1 0.9 5.0

 

Αντλιοστάσια

Τα λύματα τμήματος της πόλης διοχετεύονται προς τον κεντρικό συλλεκτηρα της οδού Βενιζέλου που καταλήγει στο αντλιοστάσιο του Πάρκου Καραπαναγιωτη. Από το αντλιοστάσιο του πάρκου τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 110 μ.και διαμέτρου Φ350 διοχετεύονται στον κεντρικό συλλεκτηρα που εκτείνεται στις οδούς Π.Βοστανη , Καβετσου, Π.Κουντουριωτη . Ο κεντρικός συλλεκτηρας αποχετεύει με βαρύτητα το σύνολο του κεντρικού τμήματος της πόλης και καταλήγει στο αντλιοστάσιο του Λιμένος.

Από το αντλιοστάσιο του λιμένος τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό που εκτείνεται στις οδούς Βουτσικα , Ερμού , Ν.Ελλης μήκους 1500 μέτρων και διαμέτρου Φ600 διοχετεύονται στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Τα λύματα της περιοχής Επάνω Σκάλας συλλέγονται με παραλιακό συλλεκτηρα και καταλήγουν στο αντλιοστάσιο του ΙΚΑ. Από το Αντλιοστάσιο του ΙΚΑ τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου Φ250 καταθλίπτονται στον αγωγό του αντλιοστασίου λιμενος, όπως φαίνεται στο παρακάτω πλάνο.

plano1

Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) μήκους 385 μ. καταλήγει στο αντλιοστάσιο της ΔΕΗ. Τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1320 μ. και διαμέτρου Φ600 διοχετεύονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Επιμέρους μονάδες

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων αποτελούνται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες

1. Έργα εισόδου & Προεπεξεργασίας

2. Βιολογική Επεξεργασία

3. Απολύμανση

4. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων

5. Μονάδα Βιομηχανικού (ανακυκλούμενου) νερού

6. Επεξεργασία ιλύος

7. Λοιπές κατασκευές

Επιστροφή στην κορυφή