Καθημερινές Προμήθειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 21/7/2022

Διακινήθηκε δημοσίευμα, αναφορικά με καταγγελία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ που αφορούσε την «εξαφάνιση» μεγάλης ποσότητας σιδερένιου εξοπλισμού. Ξεκινώντας από την αρχή, αξίζει να επισημανθεί ότι, ο συγκεκριμένος υπάλληλος, προσελήφθη το έτος 2020, ήτοι πολύ αργότερα, από το διάστημα που έλαβαν χώρα τα γεγονότα της συμβασιοποίησης με τον πρώτο ανάδοχο του έργου της Λαγκάδας και στα πλαίσια αυτού του έργου, της προμήθειας του σιδηρού οπλισμού, της διάλυσης της σύμβασης με τον αρχικό ανάδοχο, την επαναδημοπράτηση και τη συμβασιοποίηση του έργου με νέο ανάδοχο.