Καθημερινές Προμήθειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Aντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ & ΠΕΛΟΠΗΣ

Η ΔΕΥΑΛ έχει προτάξει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ & ΠΕΛΟΠΗΣ. Ειδικότερα το παλαιό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Μανταμάδου αποτελείτω από αμιαντοσωλήνες, εκτός μικρών τμημάτων του που αντικαταστάθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν με σωληνώσεις PVC χωρίς αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΛ, ενώ σε αυτά τα τμήματα λειτουργούσαν παράλληλα και τα παλαιά δίκτυα αμιάντου χωρίς να έχουν ακυρωθεί.