Καθημερινές Προμήθειες

Νέα Ρύθμιση για τις οφειλές των καταναλωτών σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις (ισχύει έως 17/9/2019)

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι μετά την ψήφιση του Ν. 4611/19  έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις οφειλές των καταναλωτών αρμοδιότητας της σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη διαγραφή προσαυξήσεων έως και 100%  από 17/05/2019.

Οι μηνιαίες δόσεις ξεκινούν από εφάπαξ καταβολή με διαγραφή 100% των προσαυξήσεων και κατηγοριοποιούνται ως εξής :

  • 2 - 24  μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 80%
  • 25 - 48 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 70%
  • 49 - 72 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 60%
  • 73 - 100 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 50%

Η πρώτη δόση καταβάλλεται άμεσα και έως το αργότερο 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση, με επόμενη δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αίτησης.

Εκπρόθεσμη καταβολή ρυθμισμένης δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 5%

Τρείς συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις που δεν θα καταβληθούν έχει την συνέπεια απώλειας της ρύθμισης με επαναφορά των προσαυξήσεων.

Οι οφειλές που μπορούν να διακανονιστούν αφορούν βεβαιώσεις έως και 17/07/2019.

Λοιπές πληροφορίες και εντολή αίτησης δίνονται από το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 22510 43600 - 22510 23843.