Καθημερινές Προμήθειες

Υπογραφή Σύμβασης

Σας προσκαλούμε σήμερα 30-4-2024 και ώρα 13:30 στο γραφείο του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, Ελ.Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, όπου ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ και η ανάδοχος εταιρεία "ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ"  θα υπογράψουν  τη σύμβαση του έργου με τίτλο "Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Νότιας Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης-Τμήμα Β".