Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Γέρας και Πολιχνίτου