Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2023

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει κλειστό διαγωνισμό για την συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2023, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά – Τεπέ

Καθαρισμός φρεατίων όμβριών υδάτωνστις Δ.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων όμβριών υδάτων στις Δ.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Δυτικής Λέσβου: α) Πετρας, Μήθυμνας, Αγίας Παρασκευής, Μανταμάδου και β) Πολυχνίτου, Καλλονής, Ερεσού Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Δυτικής Λέσβου: α) Πετρας, Μήθυμνας, Αγίας Παρασκευής, Μανταμάδου και β) Πολυχνίτου, Καλλονής, Ερεσού Αντίσσης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει διάνοιξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "ΣΤΑΥΡΙ" (με συντεταγμένες: 702528 - 4320377) στην Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ του Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Αγιάσου

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ, με προϋπολογισμό εργασιών 1.500.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) Το έργο ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών έργων.