Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

«Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της τμηματικής προμήθειας «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», με προϋπολογισμό 152.000,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).

Άμεση αντικατάσταση τμήματος αγωγού αποχέτευσης και μομβρίων υδάτων λόγω διαρροών στην δημοτική κοινότητα Λισβορίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου "Άμεση αντικατάσταση τμήματος αγωγού αποχέτευσης και μομβρίων υδάτων λόγω διαρροών στην δημοτική κοινότητα Λισβορίου" με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης "ΚΤΕΟ" Μόριας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης "ΚΤΕΟ" Μόριας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της τμηματικής προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.