Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης και των γεωτρήσεων όλων των Δ.Ε. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης και των γεωτρήσεων όλων των Δ.Ε. Λέσβου»