Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2021

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2021, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά - Τεπέ».

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού «Κάτω Χωριό» Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού ‘Κάτω Χωριό’ Πλωμαρίου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Καλλονής Δ.Ε Αγίας Παρασκευής και Ερεσού Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Καλλονής Δ.Ε Αγίας Παρασκευής και Ερεσού Αντίσσης ” με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γέρας ΔΕ Ευεργέτουλα & ΔΕ Πολιχνίτου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γέρας ΔΕ Ευεργέτουλα & ΔΕ Πολιχνίτου.», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μυτιλήνης, ” με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: "Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης”».