Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Απομαγνητοφώνηση έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης των πρακτικών του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ για τα έτη 2022 και 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης των πρακτικών του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ για τα έτη 2022 και 2023»

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 25/2020 Τευχών της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος,  προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 25/2020 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος,  προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου».

Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2021».

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ., με προϋπολογισμό εργασιών 1.920.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).