Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 26-6-2018 και ώρα 11:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Τρίτη 26-6-2018 και ώρα 11:15

Χρόνος Παράδοσης                                     : Ετοιμοπαράδοτο

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές