Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου και Γέρας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου και Γέρας»