Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ύδρευσης για τις έκτακτες βλάβες του τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ."

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ύδρευσης για τις έκτακτες βλάβες του τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»