Καθημερινές Προμήθειες

Νέα σύνδεση

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική αίτηση για νέα παροχή ύδρευσης/αποχέτευσης. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και βεβαιωθείτε ότι έχετε συλλέξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα έχετε ψηφιοποιήσει. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα σας σταλούν οδηγίες ολοκλήρωσης του αιτήματος σας στο e-mail που δηλώσατε.