Καθημερινές Προμήθειες

Ποιότητα νερού

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στη Μυτιλήνη είναι πολύ καλή. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, είναι πρώτη προτεραιότητα της ΔΕΥΑ Λέσβου και το επιτυγχάνει με συνεχείς και εντατικούς ελέγχους, τόσο στις πηγές όσο και στο νερό διανομής του δικτύου Ύδρευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2007, έχουν πραγματοποιηθεί:

• Εργαστηριακές αναλύσεις σε πάνω από 200 δείγματα πόσιμου νερού, που αφορούν την δοκιμαστική παρακολούθηση

• Και εργαστηριακές αναλύσεις σε πάνω από 100 δείγματα πόσιμου νερού που αφορούν την εκλεκτική παρακολούθηση

Τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαστηριακών αναλύσεων, ήταν εντός των ορίων που θέτει η ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ανά παράμετρο που εξετάζεται. Eνδεικτικά παραθέτουμε μια τυπική εξέταση νερού από κεντρικό σημείο της πόλης μας.

Παράμετρος

Δίκτυο Ύδρευσης Μυτιλήνης

Ανωτατη συγκεντρωση συμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001

pH 

7.90

>6.5 και <9,5

Θερμοκρασία (T) 15,5 oC  

Αγωγιμοτητα (elecric conductivity)

753μS/cm

2500μS/cm

Χρωμα (colour)

1,0mg/l Pt/Co

Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

Θολερότητα (turbidity)

0,5 NTU

Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

Νιτρικά (NO3-)

11 mg/l

50 mg/l

Νιτρώδη (NO2-)

0,01 mg/l

0.5 mg/l

Αμμωνία (NH4+)

<0.01 mg/l

0.50 mg/l

Χλωριούχα (Cl-)

44,0 mg/l

250 mg/l

Θειικά (SΟ4--)

21 mg/l

250 mg/l

Φθοριούχα (F-)

<0,1 mg/l

1.5 mg/l

Δείκτης υπερμαγγανικών (MnO4- indicator)

0,2 mg O2/l

5 mg/l

Ασβέστιο (Ca+)

38-43 mg/l

 

Μαγνήσιο (Mg)

12-13 mg/l

 

Ολική σκληρότητα (GH)

313 mg CaCO3/l (17.6 γερμ βαθμοί)

 

Παροδική σκληρότητα (Temporary Hardness)

286 mg CaCO3/l

 

Μόνιμη σκληρότητα (Permanent Hardness)

27 mg CaCO3/l

 

Αλκαλικότητα (Alcalinity)

286 mg/l

 

Διτανθρακικά (HCO3-)

394 mg/l

 

Σίδηρος (Fe)

<10 μg/l

200 μg/l

Χαλκός (Cu)

10 μg/l

2000 μg/l

Μαγγάνιο (Mn)

<5 μg/l

50 μg/l

Βόριο (B)

0,1 mg/l

1 mg/l

Νάτριο (Na+)

28 mg/l

200 mg/l

Κάλιο (K+)

2,5 mg/l

12 mg/l

Αρσενικό (As)

<1 μg/l

10 μg/l

Αντιμόνιο (Sb)

<0,5 μg/l

5 μg/l

Κάδμιο (Cd)

<0,4 μg/l

5 μg/l

Μόλυβδος (Pb)

<1 μg/l

10 μg/l

Αργίλιο (Al)

25 μg/l

200 μg/l

Νικέλιο (Ni)

<2 μg/l

20 μg/l

Χρώμιο (Cr)

1,7 μg/l

50 μg/l

Υδράργυρος (Hg)

<0,2 μg/l

1 μg/l

Σελήνιο (Se)

<5 μg/l

10 μg/l

TOC

1.1 μg/l

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Πολυκυκλικοι Αρωματικοί Υδρογονάθρακες (PAHs)

<0,02 μg/l

0.1 μg/l

Βενζο-α-πυρένιο (benzo(a)pyrene)

<0,003 μg/l

0.01 μg/l

Παρασιτοκτόνα (pesticides)

Δεν ανιχνεύονται

0,1 μg/l

Σύνολο παρασιτοκτόνων (total pesticides)

Δεν ανιχνεύονται

0,5 μg/l

Ολικά τριαλογονομεθάνια (THMs)

<1,0 μg/l

100 μg/l

Τριχλωροαιθυλένιο (CHCl3)

<1,0

10 μg/l

Τετραχλωροαιθυλένιο (TCE)

<1,0

10 μg/l

1.2-διχλωροαιθάνιο (EDC)

<0,3

3 μg/l

Επιχλωρυδινη (epychlorhydrin)

<0,01 μg/l

0.10 μg/l

Κυανιούχα (CN-)

<5,0 μg/l

50 μg/l

Βρωμικά (BrO3-)

<1 μg/l

10 μg/l

Ακρυλαμίδιο (C3H5NO)

<0,01 μg/l

10 μg/l

Ολικά διαλυμένα στερεά (Total Suspended Solids)

394 mg/l

1500 mg/l

Βενζόλιο (Benzene)

<0,1 mg/l

10 μg/l

Βενζο-α- πυρένιο

<0,001 μg/l

0.010 μg/l

Επιφανειοδραστικοί παράγοντες (Surfactants)

<0,05 mg/l

0.2 mg/l

Φωσφόρος P2O5

0.18 mg/l

5 mg/l

Υπολλειματικό χλώριο (residual Cl)

0,20 mg/l

Ελάχιστη συγκέντρωση 0,2 mg/l

Ολικά κoλοβακτηριοειδή (Total coliforms)

0 αποικίες / 100 ml

0 αποικίες / 100 ml

E.coli

0 αποικίες / 100 ml

0 αποικίες / 100 ml

Εντερόκοκκος (enterococci)

0 αποικίες / 100 ml

0 αποικίες / 100 ml

Κλωστηρίδιο perfingens (Clostridium perfingens)

0 αποικίες / 100 ml

0 αποικίες / 100 ml

Ολικά βακτήρια 37 oC (Total bacteria 37 oC)

5 αποικίες / 1 ml

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Ολικά βακτήρια 22oC (Total bacteria 22 oC)

10 αποικίες / 1 ml 

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σύστημα χλωρίωσης

Η ποιότητα του νερού είναι τέτοια, που δεν απαιτεί άλλη επεξεργασία εκτός από απολύμανση. Η απολύμανση γίνεται με Χλωρίωση του νερού, με σύγχρονες δοσομετρικές αντλίες εφοδιασμένες με PID controller που εφαρμόζεται στις πηγές υδροδότησης και συμπληρωματικά στις δεξαμενές διανομής νερού. Η παρουσία του υπολειμματικού χλωρίου παρακολουθείται τόσο στους Σταθμούς Ελέγχου στα οποία μετριέται συνεχώς το υπολειμματικό χλώριο όλο το 24ωρο με αυτόματο τρόπο και οι μετρήσεις καταγράφονται και αρχειοθετούνται στο σύστημα εποπτικού ελέγχου της ύδρευσης (SCADA), όσο και δειγματοληπτικά σε όλη την έκταση του δικτύου έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο που ορίζεται από τη Νομοθεσία αλλά και να είναι σε επίπεδο που παρέχει ασφάλεια.