Καθημερινές Προμήθειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2-12-2021

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 2/12/2021 από ώρα 8:00 έως 15:00 θα υπάρξει διακοπή τροφοδοσίας νερού των δεξαμενών των κοινοτήτων Αφάλωνα, Παναγιούδας, Παμφίλων, Πύργων Θερμής, Θερμής, Μιστεγνών και Νέων Κυδωνιών, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής δύο βλαβών ύδρευσης και συντήρηση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού των παραπάνω δεξαμενών. Το πέρας των εργασιών εκτιμάται περίπου στις 15:00 μ.μ. Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω κοινοτήτων να μειώσουν στο ελάχιστο την κατανάλωση νερού προκειμένου να μην υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση τους.