Καθημερινές Προμήθειες

Μονάδα Βιομηχανικού (ανακυκλούμενου) νερού

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μονάδα βιομηχανικού (ανακυκλούμενου) νερού που ανήκει στην τριτοβάθμια επεξεργασία και εξασφαλίζει εκροές υψηλών προδιαγραφών για επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων ως αρδευτικό νερό ή άλλες βιομηχανικές χρήσεις στην μονάδα.