Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας "Οδική ασφάλιση οχημάτων-μοτοποδηλάτων ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2024".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού», με προϋπολογισμό 65.416,00 €.

Συμπληρωματική προμήθεια εξειδικευμένων υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Συμπληρωματική προμήθεια εξειδικευμένων υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2023», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2023

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει κλειστό διαγωνισμό για την συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2023, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά – Τεπέ