Καθημερινές Προμήθειες

Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας "Οδική ασφάλιση οχημάτων-μοτοποδηλάτων ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2024".

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ με την απόφαση 614/2023 (ΑΔΑ:Ρ4νμοκπλ-929) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την εκτέλεση της υπηρεσίας υπό τον τίτλο "Οδική ασφάλιση οχημάτων-μοτοποδηλάτων ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2024", προϋπολογισμού 5.250,00€.