Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

Εργασίες για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τετάρτη 19/02/2020 θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ολυμπίου Γυμνασιάρχου και Φιλικών (από διασταύρωση με Αρ. Δελή έως διασταύρωση με Ερεσού).

Συνέχεια εργασιών εκσκαφής «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης»

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τρίτη 11/02/2020 θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ξενοφώντος (από διασταύρωση με Ξάνθου έως  διασταύρωση με Ολυμπίου Γυμνασιάρχου).

Eργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ξάνθου

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τρίτη 04/02/2020 θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ξάνθου (από διασταύρωση με Ναυμάχου Αποστολή έως  διασταύρωση με Αρ. Δελή).

Έναρξη Εργασιών

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τετάρτη 29/01/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ξάνθου (από διασταύρωση με Ναυμάχου Παπανικολή έως διασταύρωση με Ξενοφώντος).

Έναρξη εργασιών

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), τη Δευτέρα 20/01/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Φιλικών (από διασταύρωση με Ναυμάχου Παπανικολή έως διασταύρωση με Πλάτωνος).

Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης

Σας πληροφορούμε ότι από την  Δευτέρα 20/01/2020 στις 8.30 π.μ. έως Τρίτη 21/1/2020 στις  15:00 μ.μ. , θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΝΟΥ  (από την συμβολή με την Ελ.Βενιζέλου έως το τέλος της οδού), ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης  επικίνδυνου οδοστρώματος από βλάβη ύδρευσης.