Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

Δελτίο τύπου - 30/10/23

Σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Αντικατάσταση Τμημάτων δικτύων ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης” και έχοντας υπόιψη την Αριθμ. Αποφ. 47212023 του Δημοτικού Συµβουλίου Μυτιλήνης, στην οδό Οικονόμου Τάξη από το ύψος της οδού Ὑακίνθου έως την οδό Αναπαύσεως θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής νέου αγωγού ύδρευσης.

Διακοπή κυκλοφορίας

Σας πληροφορούμε ότι  λόγω των εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΛ στην περιοχή του Κουμκό στην Μυτιλήνη, από την Τετάρτη 18/10/2023 έως 22/11/2023, θα διακοπεί η διέλευση των οχημάτων στο τμήμα της παραπάνω τοποθεσίας (επισυνάπτεται χάρτης).

Δελτίο Τύπου - 12/9/2023

Σας γνωστοποιούμεότι στα πλαίσιακατασκευης του έργου "Αντικατάσταση Τμημάτων δικτύων ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης", η οδός Αγριτέλλη στο ύψος της οδού Ιουστινιανού θα παραμείνει κλειστή στην κίνηση οχημάτων για δύο ημέρες από την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.

Δελτίο Τύπου - 8/9/2023

Δελτίο τύπυ της Δ.Ε.Υ.Α.Λέσβου,με αφορμή το εξώδικο της ΔΕΗ Α.Ε. που έλαβε στις 31-08-2023 για την καταβολή των ανεξόφλητων και ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και τη συζήτηση που προκλήθηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 04-09-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης.

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Σας πληροφορούμε ότι  λόγω των εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΛ στην περιοχή του Κουμκό στην Μυτιλήνη, προκειμένου να κατασκευασθεί κεντρικός αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων.