Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

Έναρξη εργασιών

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), τη Δευτέρα 20/01/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Φιλικών (από διασταύρωση με Ναυμάχου Παπανικολή έως διασταύρωση με Πλάτωνος).

Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης

Σας πληροφορούμε ότι από την  Δευτέρα 20/01/2020 στις 8.30 π.μ. έως Τρίτη 21/1/2020 στις  15:00 μ.μ. , θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΝΟΥ  (από την συμβολή με την Ελ.Βενιζέλου έως το τέλος της οδού), ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης  επικίνδυνου οδοστρώματος από βλάβη ύδρευσης.

 

Ρυθμίσεις - Διακανονισμοί

Ρυθμίσεις- Διακανονισμοί (ΑΔΣ ΔΕΥΑΛ 683/2019)  που θα γίνονται ακολουθούν τις οδηγίες του Ν.4483/17 άρθρο 52 και τις αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης  -  με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών οφειλών -  με όριο τις 30 μην.δόσεις

Έναρξη εργασιών εκσκαφής

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τετάρτη 15/01/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ναυμάχου Παπανικολή (από διασταύρωση με Καβέτσου έως διασταύρωση με Φιλικών).

Εργασίες εκσκαφής

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τρίτη 07/01/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Φιλελλήνων (από διασταύρωση με Βουρνάζων έως διασταύρωση με Αγίας Ειρήνης).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠ 13483 20_12_2019

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Λέσβου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση δύο -2- θέσεων μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι θα απασχολούνται με την υποστήριξη του γραφείου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. της επιχείρησης που διενεργεί την πρόσληψη.