Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων Οικισμών Α, Β και Γ προτεραιότητας Βορείου Αιγαίου

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 η ΔΕΥΑ Λέσβου συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) με θέμα την Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων Οικισμών Α, Β και Γ προτεραιότητας Βορείου Αιγαίου.

Αυθαίρετες εκκενώσεις βόθρων

Ενημερώνουμε τους Δημότες που αποχετεύουν τις ιδιοκτησίες τους σε στεγανούς βόθρους ότι η ΔΕΥΑΛ άρχισε 24ωρους καθημερινούς ελέγχους στην πόλη και τα περίχωρα  για τον εντοπισμό πολιτών που εκκενώνουν αυθαιρέτως τους βόθρους τους σε οδοστρώματα, αγωγούς ομβρίων υδάτων και ανοιχτές τάφρους.

Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 189/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΧΕ446ΜΓΘΓ-8Θ9), την Τρίτη 16/06/2020 θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ε. Βοστάνη.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020)

Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης ΔΕ Μανταμάδου»

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης ΔΕ Μανταμάδου» και έχοντας υπόψη  την 121/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου),  την  Πέμπτη 11/6/2020  θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο τμήμα από  το παλιό Γυμνάσιο- Λύκειο του οικισμού Μανταμάδου έως την πλατεία Αγ. Βασιλείου . 

Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνη

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 189/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΧΕ446ΜΓΘΓ-8Θ9), την Τρίτη 09/06/2020 θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ε. Βοστάνη (από διασταύρωση με Παπανικόλα έως διασταύρωση με Οικονόμου Τάξη).