Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

Έναρξη εργασιών εκσκαφής

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ζαλόγγου.

Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Π. Κουντουριώτη

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 28-3-2019 θα γίνει έναρξη των εργασιών κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης στην Π. Κουντουριώτη (Προκυμαία Μυτιλήνης). Η έναρξη των εργασιών θα γίνει από την οδό Αλκαίου (Μεγάλη Βρετάνια) με κατεύθυνση πλατεία Σαπφούς.

Δελτίο Τύπου Νότιας Περιοχής Μυτιλήνης

Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2019 και με αρ. πρωτ.  1796/22-2-2019 υποβλήθηκε από τη ΔΕΥΑ Λέσβου στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με αρ. πρωτ. 18341/10-05-2018, ως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ. 50453/21-09-2018 και 69598/3-12-2018 προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» η κατασκευή του έργου «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Νότιας περιοχής Δ.Ε. Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 14.141.418,21 € .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΑΡΣΟ

Σας πληροφορούμε ότι λόγω επισκευής διαρροής του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στο αριστερό ανάχωμα του ποταμού Ευεργέτουλα στη Λάρσο , την Τετάρτη 20/02/19, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον αγροτικό δρόμο στο ανάχωμα.

 

Εργασίες Λάρσος

Σας πληροφορούμε ότι λόγω έργων επισκευής διαρροής του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στο αριστερό ανάχωμα του ποταμού Ευεργέτουλα στη Περιοχή Λάρσο, δεν καθίσταται δυνατή η σταθεροποίηση του εδάφους στο σημείο της τομής.

Συνιστούμε τους οδηγούς να μην χρησιμοποιούν τον αγροτικό δρόμο από Κεραμειά μέχρι τον κόλπο Γέρας.

Επισκευή βλάβης ύδρευσης στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας

Η ΔΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι σήμερα Τρίτη 12-2-2019 λόγω των δυσκολιών επισκευής της βλάβης ύδρευσης στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας της πόλης Μυτιλήνης, επί του αριστερού αναχώματος στον Ευεργέτουλα, δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση αυτής.