Καθημερινές Προμήθειες

Οι Πηγές

Πηγή Υδάτων

Η πηγή Ύδατα, βρίσκεται σε υψόμετρο εδάφους +4,00 m. Η παροχή της πηγής είναι σημαντική και σχετικά σταθερή κατά την διάρκεια του έτους. Το κανάλι συλλογής του νερού των πηγών που τώρα χρησιμοποιείται κατασκευάστηκε το 1989-1990 και έχει μήκος 120 m, πλάτος 3 m και βάθος 2,5 m. Η παροχή της πηγής εκτιμάται σε 2.000 m3/ώρα, αντλούνται όμως από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά μέσο όρο 600 - 800 m3/ώρα το χειμώνα .

Στην είσοδο του χώρου του αντλιοστασίου Υδάτων, υπάρχει γεώτρηση με ονομαστικής παροχής 440 m3/ώρα και ισχύ ηλεκτροκινητήρα 60 ΗΡ. Ο σωλήνας της γεώτρησης έχει βάθος 15m και ο στρόβιλος έχει τοποθετηθεί στα 7,5 m. Η γεώτρηση διαθέτει σταθμήμετρο και ανιχνευτή ροής και τροφοδοτεί το κανάλι αναρρόφησης του αντλιοστασίου. Η γεώτρηση χρησιμοποιείται , όταν μειωθεί πάρα πολύ η στάθμη των πηγών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πηγή Καριώνα

Η πηγή Καριώνα βρίσκεται σε υψόμετρο 240 m και η διακύμανση της παροχής εκτιμάται από 15 m3/ώρα το καλοκαίρι έως 150 m3/ώρα το χειμώνα.

Η υδροδότηση της πόλης από την πηγή Καριώνα διακόπτεται κατά το διάστημα 11/6 - 12/9 δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή) καθώς τροφοδοτείται η περιοχή Αγιάσος για αρδευτικούς σκοπούς

Πηγή Ταξίμι

Η πηγή βρίσκεται σε υψόμετρο 85 μέτρων και αποτελεί πηγή σταθερής παροχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (μέση παροχή 60 m3/ώρα χειμώνα - 15 m3/ώρα καλοκαίρι).

Η πηγή υδροδοτεί σήμερα 100 περίπου μεμονωμένες κατοικίες που βρίσκονται Νότια της πηγής με αγωγό διαμέτρου Φ90 ενώ η υπερχείλιση της πηγής οδηγείται με αγωγό βαρύτητας στο εξωτερικό δίκτυο των πηγών Κρατήγου.

Πηγές Κρατήγου

Οι πηγές Κρατήγου είναι πολυάριθμες. Το νερό συλλέγεται σε θολωτό λιθόκτιστο κανάλι μήκους 350m και οδηγείται μέσω κλειστού αγωγού σε φρεάτιο που περιβάλλεται από οικίσκο, μέσα στον οποίο έχει τοποθετηθεί χλωριωτήρας. Ο αγωγός υπερχείλισης της πηγής Ταξίμι καταλήγει σε φρεάτιο μπροστά από τον οικίσκο. Η συνολική παροχή των πηγών είναι 60 m3/ώρα το χειμώνα.

Το υδραγωγείο της Κρατήγου τροφοδοτεί με αγωγό, εσωτερικής διαμέτρου Φ200 και εξωτερικής Φ245 και αγωγό PVC Φ225, περιοχές Νότια της πόλης (Βαρειά, Νεάπολη, Λιμανάκι, Σουράδα και τμήμα του Ακλειδιού). Το υδραγωγείο της Κρατήγου ενώνεται με την Δεξαμενή Δ5. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι όλη η παροχή του υδραγωγείου της Κρατήγου καταναλώνεται στη Νότια περιοχή, αλλά το χειμώνα οι καταναλώσεις αυτής της περιοχής είναι μειωμένες και υπάρχει περίσσεια νερού αυτό αποθηκεύεται στη Δ5.

Πηγές Χασάν Πασά

Η υδροληψία γίνεται από πηγή που βρίσκεται σε υψόμετρο + 88 m. Η παροχή της πηγής είναι 25-30 m3/ώρα το χειμώνα και 4-6 m3/ώρα το καλοκαίρι. Στη θέση της πηγής υπάρχει οικίσκος ( μέσα σε οικόπεδο ιδιώτη ) με συσκευή χλωρίωσης νερού και παροχή ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Από την πηγή αυτή τροφοδοτείται μέσω χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ175 και αγωγού PVC Φ225, το Ακρωτήρι, λίγα σπίτια της γύρω περιοχής και η περιοχή του μουσείου Θεοφίλου. Σημειώνεται ότι το υδροδοτικό δίκτυο των παραπάνω περιοχών ενισχύεται από το εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Μυτιλήνης.