Καθημερινές Προμήθειες

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ειδικά για το έτος 2022 και για περίοδο από Ιανουάριο 2022 έως και Ιούνιο 2022 θα ισχύει ρύθμιση οφειλών για όλους τους καταναλωτές ευθύνης της Δευαλ έως και 50 δόσεων άτοκα από την έναρξη καταβολής του νέου διακανονισμού   για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από την υπηρεσία  έως 31/10/2021 με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν την ρύθμιση.

ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/2022 ΑΔΣ 621/21

Η έναρξη της ρύθμισης  προϋποθέτει την  καταβολή της πρώτης  μηνιαία δόσης.

Μη  έγκαιρη καταβολή της μηνιαίας δόσης θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 5%.

Η μη εξυπηρέτηση τριών συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη λύση της ρύθμισης με  επαναφορά όλων των προσαυξήσεων που είχαν διαγραφεί. 

Ελάχιστη δόση ανά μήνα  50,00€ για οφειλές από  1.001,00€ και 20,00€ κάτω των 1.000,00€

 

  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ σε μία δόση , παρέχεται δυνατότητα μη καταβολής προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 10 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  80% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 20 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  60% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 30 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  40% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 40 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  20% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 50 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  10% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων