Καθημερινές Προμήθειες

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ειδικά για το έτος 2021 και για περίοδο από Ιανουάριο 2021 έως και Απρίλιο 2021 θα ισχύει ρύθμιση οφειλών για όλους τους καταναλωτές ευθύνης της Δευαλ έως και 50 δόσεων άτοκα από την έναρξη καταβολής του νέου διακανονισμού   για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από την υπηρεσία  έως 30/09/2020 με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν την ρύθμιση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/2021 ΑΔΣ 208/21

Η έναρξη της ρύθμισης  προϋποθέτει την  καταβολή της πρώτης  μηνιαία δόσης.

Μη  έγκαιρη καταβολή της μηνιαίας δόσης θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 5%.

Η μη εξυπηρέτηση τριών συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη λύση της ρύθμισης με  επαναφορά όλων των προσαυξήσεων που είχαν διαγραφεί. 

Ελάχιστη δόση ανά μήνα  50,00€ για οφειλές από  1.001,00€ και 20,00€ κάτω των 1.000,00€

 

  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ σε μία δόση , παρέχεται δυνατότητα μη καταβολής προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 10 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  80% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 20 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  60% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 30 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  40% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.
  • Καταναλωτές που επιθυμούν να εξοφλήσουν σε 40 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση  20% επι των βεβαιωμένων προσαυξήσεων.