Καθημερινές Προμήθειες

Τιμολογιακή Πολιτική

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ  12 ΤΟΥ 2024 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ  121 ΕΤΟΥΣ 2024  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ 63 ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝΕ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 7069 ΚΑΙ 7070 ΤΗΣ 05-03-2024 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Υπολογισμός κόστους

ισχύει μειωμένο πάγιο

Χρεώσεις

Κλίμακα (m³)Τιμές (€)
Κατανάλωση μεταξύ 0-90,0
Κατανάλωση μεταξύ 10-300,90
Κατανάλωση μεταξύ 31-601,30
Κατανάλωση μεταξύ 61-801,85
Κατανάλωση μεταξύ 81-1001,90
Κατανάλωση μεταξύ 101-2001,95
Κατανάλωση από 201 και άνω2,00

Επιπρόσθετα

  • Πάγιο: 17,00€/τρίμηνο
  • Τέλος αποχέτευσης (50% επί της αξίας νερού)
  • Φ.Π.Α. (για την αξία νερού): 9%
  • Φ.Π.Α. (για τα υπόλοιπα): 17%