Καθημερινές Προμήθειες

Τιμολογιακή Πολιτική

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙA ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν στο σύνολο του Δήμου Μυτιλήνης.

Σημειώνεται ότι οι τιμές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η

Σε περίπτωση αγοράς νερού και μεταφοράς του με ίδιο μέσο του καταναλωτή και όχι με το βυτίο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ορίζεται σε 3,00 € /κμ

Συνδέσεις καταναλωτών στο εξωτερικό δίκτυο ή εκτός σχεδίου ισχύει προσαυξημένο ειδικό τιμολόγιο νερού 10% επιπλέον, από 20% που ίσχυε. Για τους καταναλωτές που είναι εκτός Μυτιλήνης και υδρεύονται από δίκτυο δημοτικού διαμερίσματος οι χρεώσεις τους θα γίνονται ανάλογα με το τιμολόγιο που ισχύει σε κάθε Δημ. Κοινότητα της Δημ. ενότητας Μυτιλήνης προσαυξημένο κατά 10% από 20% που ίσχυε.

Έλεγχος υδρομέτρων * 8,40/έτος

* Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ. (ισχύει για όλη την Λέσβο)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ½’’ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ.

 

Παράβολο ελέγχου υδρομετρητή 20,00€ **

Επανασύνδεση ή επανατοποθέτηση υδρομέτρου απλή 18,53€

Επανασύνδεση υδρομέτρου λόγω χρέους 17,24€

Επανατοποθέτηση λόγω χρέους 25,86€

Πρόστιμο λόγω παραβίασης υδρομέτρου 86.18€

 

** Θα τοποθετείται υδρομετρητής σε σειρά για ένα μήνα και θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για την ένδειξη πριν και μετά την αφαίρεση.

 

Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης από ιδιώτες (κλοπή νερού) σε εξωτερικά η εσωτερικά δίκτυα θα αφαιρείται ο εξοπλισμός των υδρομέτρων κλπ.,θα διακόπτεται η παροχή υδροδότησης ή αποχέτευσης και θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα βεβαιώνεται κατευθείαν ύψους 300,00€ (τριακόσια ευρω).

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε ένσταση εντος 15 ημερών από την ημερομηνία της βεβαίωσης του προστίμου.

Σε περίπτωση που επανατοποθετηθεί το υδρόμετρο λόγω αφαίρεσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται μόνο με επανατοποθέτηση λόγω χρέους ή απλή, ανάλογα με την αιτία αφαίρεσης και το πρόστιμο επανασύνδεσης θα επιβάλλεται από την επόμενη ημέρα της διακοπής, και όχι την ίδια ημέρα που γίνεται η διακοπή, εφόσον προσέλθει ο καταναλωτής και καταβάλει τις οφειλές του, ή τις διακανονίσει.

Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από διαπίστωση της υπηρεσίας για αυθαίρετη επανασύνδεση, θα απαιτείται από τον καταναλωτή επανασύνδεση απλή μονό εφόσον το υδρόμετρο είχε διακοπεί με δήλωση.

Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από δήλωση του χρήστη η λόγου χρέους, εξακολουθεί αυτό να επιβαρύνεται με την αξία του παγίου για όσο διάστημα είναι συνδεδεμένο με την παροχή (ΑΔΣ 50/1992).

Ακίνητα που μεταβιβάζεται η ιδιοκτησία ή εκχωρουνται ,οι οφειλες τους από λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης ή υπηρεσιες που υπήρχαν, βαρύνουν τον νέο ιδιοκτητη ή χρήστη του ακινήτου.

Οι νέοι ιδιοκτητες ή χρήστες πρέπει να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες της Δευαλ για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των ακινήτων.

Εφόσον υπάρχουν οφειλές λογαριασμών νερού για πάνω από 2 χρόνια, το υδρόμετρο αφαιρείται και σε περίπτωση επανατοποθέτησης του επιβαρύνεται με 120,97€ από 136,50€, συν τις όποιες καθυστερούμενες οφειλές.

Από την παραπάνω παράγραφο εξαιρούνται της επιβάρυνσης οι οφειλές που αφορούν μονό χρεώσεις παγίων, οι οποίες θα επιβαρύνονται με την απλή επανασύνδεση /επανατοποθέτηση και χωρίς την επιβάρυνση τόκων αν πρόκειται μόνο για οφειλές παγίου.

Η προσαύξηση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης και λοιπών διακανονισμένων οφειλών λόγω μη έγκαιρης πληρωμής, θα ξεκινά την 1η του επόμενου μήνα από την λήξη των. Τα ποσοστά που ισχύουν για τις προσαυξήσεις αναμορφώνονται σε 1,00% ανά μήνα και μέχρι 99% της οφειλής.

Αλλαγή υδρομέτρου 1/2’ κατ'επιθυμία του καταναλωτή από τεχνίτη της Δευα Λέσβου. Mεγαλύτερης διατομής υδρόμετρα, θα κοστολογούνται ανάλογα με την τιμή κτήσης τους, και επί πλέον τις εργασίες τοποθέτησης.

1) 40,00€ περιλαμβάνει τοποθέτηση

Ι. Νέα υδροληψία

α) δικαιώματα ΔΕΥΑΛ /οριζ. ιδιοκτ.: 180,00€

β) Εργατικά-υλικά/ οριζ. ιδιοκτ.: ****€

****επιμέτρηση κ κοστολόγηση χωριστά

Σύνολο (α+β): 180,00 €

Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται μια φορά για κάθε διηρημένη οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία στο σύνολο τους.

ΙΙ. Μεταφορά υδρομέτρων

α) ωριαία απασχόληση τεχνίτη 15,00 €

β) ωριαία απασχόληση βοηθ. τεχνίτη 13,00 €

Βυτίο νερού 58,62 €

Μεταφορά/χλμ (εκτός πόλης Μυτιλήνης) 2,50 €

Εργασία τσάπας JCB/ώρα (ελάχιστη χρέωση 4 ώρες) 26,72 €

Φορτηγό 3 τον/ώρα (ελάχιστη χρέωση 4 ώρες) 13,00 €

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εντός Δ.Ε Μυτιλήνης (ελάχιστη χρέωση 3 ώρες) 52,59 €

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εκτός Διευρυμένου Δήμου (ελάχιστη χρέωση 5 ώρες) 68,97 €

Εγγύηση υδρομέτρου 80,00 €

Εγγύηση υδρομέτρου Επιχειρήσεων ( πλήν ελευθέρων επαγγελματιών) 150,00 €

Επιχειρησεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 300,00 €

Εγγύηση καλής κατάστασης υδρομ. 80,00 €

Αποκατάσταση ασφαλτου/τσιμέντου/τμ 80,00 €

Η αυτοψία κατόπιν αίτησης του καταναλωτή θα χρεώνεται με 20,00€ και θα αφαιρείται από το τελικό κοστολόγιο που θα προκύπτει. Ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το ανωτέρω ποσό μόνο για την άσκοπη μετακίνηση του τεχνίτη και δεν θα επιστρέφεται ακόμα και αν είναι τεχνικώς αδύνατη η εκτέλεση της εργασίας.

 

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η

Δικαιώματα σύνδ.υπονόμων /οριζ.ιδιοκτ 180,00 €

Εργατικά υλικά το τρέχον μέτρο 90,00 €

Ιδιωτικό φρεάτιο 160,00 €

 

Συνδέσεις – εργασίες ύδρευσης - αποχέτευσης, σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο εκτελούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και η αξία του έργου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους αιτούντες .

Το ειδικό τιμολόγιο (Νο 8) της υπηρεσίας παραμένει 65€ ανά τρίμηνο.

Η Υπηρεσία θα εκτελεί διακοπές υδροδοτήσεων εφόσον η οφειλή ξεπερνά τα 70,00 €/τρίμηνο ή μετά από συνεχόμενες οφειλές δύο τριμήνων.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώνουν την επιχείρηση για την μίσθωση των ακίνητων τους και να προβαίνουν σε σταδιακό έλεγχο οφειλών των ενοικιαστών διότι τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο. Ειδικά για τους ενοικιαστές η υπηρεσία θα προχωρά σε διακοπές μετά την λήξη ενός τριμήνου ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, και θα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη προς εξασφάλιση του. Η επανασύνδεση θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Για έναρξη διακανονισμού οφειλής από τον ενοικιαστή θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη προκειμένου να λαμβάνει γνώση και την ανάλογη ευθύνη αποπληρωμής.

Η υποδοχή βοθρολυμμάτων από τον σταθμό της ΜΕΛ από τους ιδιώτες και λοιπές υπηρεσίες, χρεώνεται από 30,00€/βυτίο σε 25,00€/βυτίο.

Για τον Ελληνικό Στρατό εξακολουθεί να ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο των 20€/βυτίο

.

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 16%(η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων ,καθώς και των τόκων υπερημερίας στους οποίους προστίθεται χαρτόσημο 3,6% .

Ρυθμίσεις- Διακανονισμοί που θα γίνονται ακολουθούν τις οδηγίες του Ν.4304/14 και τις αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης, με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών οφειλών ,με όριο τις 15 δόσεις και σε περίπτωση μη τήρησης των διακανονισμένων μηνιαίων δόσεων, αφενός η οφειλή δεν ξαναδιακανονιζεται με την προηγούμενη ρύθμιση και αφετέρου οι οφειλές αυτές τοκίζονται εκ νέου με το ισχύον επιτόκιο.

Διακανονισμοι έντοκοι προς διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας γίνονται ως εξης:

Ποσά έως 200,00€ -- έως 5 δόσεις,

Ποσά έως 600,00€ -- έως 8 δοσεις,

Ποσά εως 800,00€ -- έως 10 δόσεις

Ποσά εως 1500,00€ -- έως 12 δόσεις και μεγαλύτερα των 1500,00€ -- έως 15 δόσεις.

Η καταβολή του ποσού της μηνιαίας δόσης δεν μεταβάλλεται αλλά πρέπει να εξυπηρετείται ως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Αιτήσεις μείωσης λόγω διαρροής εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ΑΔΣ 27/03 κ ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταθέσει μόνο μία Αίτηση – Ενσταση επι του αποτελέσματος. . Αιτήσεις για μείωση σε παροχή ύδρευσης (απομακρυσμένο υδρόμετρο από κατοικία) που έχει τοποθετηθεί τη σύμφωνη γνώμη κ με ευθύνη ελεγχου του καταναλωτή, δεν θα γίνονται δεκτές.

Αποδειγμένες Διαρροές που υπερβαίνουν το 100% των αντιστοίχων 3 τριμήνων προηγουμένων ετών, θα μειώνονται με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, εφόσον απαιτείται, στον μέσο όρο των αντιστοίχων τριμήνων με επιβάρυνση 30% πλέον σε κυβικάχρέωσης.

Υπολογισμός κόστους

ισχύει μειωμένο πάγιο

Χρεώσεις

Κλίμακα (m³)Τιμές (€)
Κατανάλωση μεταξύ 0-90,0
Κατανάλωση μεταξύ 10-300,836
Κατανάλωση μεταξύ 31-601,19
Κατανάλωση μεταξύ 61-801,71
Κατανάλωση μεταξύ 81-1001,76
Κατανάλωση μεταξύ 101-2001,85
Κατανάλωση από 201 και άνω1,85

Επιπρόσθετα

  • Πάγιο: 16,50€/τρίμηνο
  • Τέλος αποχέτευσης (40% επί της αξίας νερού)
  • Φ.Π.Α. (για την αξία νερού): 9%
  • Φ.Π.Α. (για τα υπόλοιπα): 17%