Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπή υδροδότησης - 28/9/2023

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη 28/9/2023 από ώρα 10:00π.μ. έως το πέρας των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην οδό Πενθίλης λόγω εργασιών για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων.

Διακοπή νερού - 13/9/2023

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 13/9/2023 λόγω εγκατάστασης υδραυλικών βαλβίδων στο δίκτυο ύδρευση, θα γίνει διακοπή υδροδότησης της Νότιας ζώνης ύδρευσης (Χρυσομαλούσας) από 8:30 έως 14:30.

Δελτίο Τύπου - 7/9/2023

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 7-9-2023 λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα γίνει διακοπή υδροδότησης από τις 08:00 έως 14:00μ.μ. στις περιοχές Βουναράκι, Πυργέλια, Καλλιθέα, Μαύρα Σίδερα και περιοχή ενάντι γηπέδου.

Δελτίο Τύπου - 7/9/2023

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι αύριο Παρασκευή 8-9-2023 λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα γίνει διακοπή υδροδότησης από τις 08:00 έως 14:00μ.μ. στις περιοχές Βουναράκι, Πυργέλια, Καλλιθέα, Μαύρα Σίδερα και περιοχή ενάντι γηπέδου.

Διακοπή Υδροδότησης - 2/8/2023

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι λόγω έκτακτης βλάβης του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Αφάλωνα, Παναγιούδας, Παμφίλων, Πύργων Θερμής, Θερμής, Μιστεγνών και Νέων Κυδωνιών έχει γίνει διακοπή υδροδότησης σήμερα Τετάρτη 2/8/2023.