Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 29/04/2020 από ώρα 07:00 έως 18:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Λαγκάδα, Λαζαρέτο, Βουναράκι, Πυργέλια, Καλλιθέα, Χρυσομαλλούσα, Κάτω Χάλικας, Άνω Χάλικας, περιοχή Γηπέδου, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτήρι και Ταξιάρχες προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία τμήμα του νέου δικτύου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης».

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 16/03/2020 από ώρα 08:00 έως 14:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης των οδών Αγίου Θεράποντος, Χαριλάου Τρικούπη και Φάωνος προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης».

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή  6/3/2020 από ώρα 8:30 έως 13:30 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης λόγω των εργασιών σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης που κατασκευάζεται, στις περιοχές   Καμάρες, Παλιές Φυλακές, Βουναράκι και λόφο Αρτεργατών.

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Πέμπτη  5/3/2020 από ώρα 8:30 έως 13:30 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης λόγω των εργασιών σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης που κατασκευάζεται, στις περιοχές   Καμάρες, Παλιές Φυλακές, Βουναράκι και λόφο Αρτεργατών.

Διακοπή Υδροδοτησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 25/02/2020 από ώρα 08:00 έως 14:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης των οδών Ναυμάχου Παπανικολή, Φιλικών, Ξάνθου, Πλάτωνος, Ξενοφώντος και Ολυμπίου Γυμνασιάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης».

Διακοπή υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 20/02/2020 από ώρα 08:00 έως 14:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης των οδών Ναυμάχου Αποστολή, Φιλικών, Ξάνθου, Ξενοφώντος και Ολυμπίου Γυμνασιάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης».