Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ - 8/7/2022

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή 8/7/2022 από ώρα 8:00π.μ. έως 15:00μ.μ. θα υπάρξει διακοπή στην τροφοδότηση στην περιοχή Λαζαρέτο από το ύψος της οδού Ζακύνθου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής λόγω των εργασιών αντικατάστασης του δικτύου Ύδρευσης.

Διακοπή υδροδότησης 29-6-2022

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 29/6/2022 θα γίνει επισκευή τριών βλαβών του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης της δεξαμενής Δ5 στη Χρυσομαλούσα, που υδροδοτεί τις περιοχές Χρυσομαλλούσας, Χαλίκων, Γηπέδου, Ακαδημίας, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτηρίου και Ταξιαρχών. Για το λόγο αυτό ενδέχεται να γίνει διακοπή υδροδότησης στις παραπάνω περιοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-6-2022

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει, ότιτη ΔΕΥΤΕΡΑ 27/06/2022 και ώρα 08:00 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην οδόΑεροπόρουΓιανναρέλλη από το ύψος της οδού Νάπης προς ποταμό και από ποταμό έως τις οδούς Πενθίλης, Ξάνθης, Βαλιάδου, για επισκευή βλάβης ύδρευσης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - 11/6/2022

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο 11/6/2022 από ώρα 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ. θα υπάρξει διακοπή στην τροφοδότηση στην περιοχή Λαζαρέτο λόγω σύνδεσης των δικτύων ύδρευσης με τα νέα δίκτυα της οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΕΤΟ

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο 14/5/2022 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στο Λαζαρέτο, από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ, λόγω επισκευή βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 15-2-2022

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη 15/2/2022 από ώρα 8:00π.μ. έως 18:00μ.μ. το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή στην τροφοδότηση των δεξαμενών στις περιοχές: Αφάλωνα, Παναγιούδας, Παμφίλων, Πύργων Θερμής, Θερμής, Μιστεγνών και νέων Κυδωνιών λόγω επισκευής έξι (6) βλαβών στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.