Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - 11/6/2022

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο 11/6/2022 από ώρα 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ. θα υπάρξει διακοπή στην τροφοδότηση στην περιοχή Λαζαρέτο λόγω σύνδεσης των δικτύων ύδρευσης με τα νέα δίκτυα της οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΕΤΟ

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο 14/5/2022 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στο Λαζαρέτο, από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ, λόγω επισκευή βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 15-2-2022

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη 15/2/2022 από ώρα 8:00π.μ. έως 18:00μ.μ. το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή στην τροφοδότηση των δεξαμενών στις περιοχές: Αφάλωνα, Παναγιούδας, Παμφίλων, Πύργων Θερμής, Θερμής, Μιστεγνών και νέων Κυδωνιών λόγω επισκευής έξι (6) βλαβών στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2-12-2021

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 2/12/2021 από ώρα 8:00 έως 15:00 θα υπάρξει διακοπή τροφοδοσίας νερού των δεξαμενών των κοινοτήτων Αφάλωνα, Παναγιούδας, Παμφίλων, Πύργων Θερμής, Θερμής, Μιστεγνών και Νέων Κυδωνιών, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής δύο βλαβών ύδρευσης και συντήρηση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού των παραπάνω δεξαμενών.