Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπή υδροδότησης

Σας πληροφορούμε ότι λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού των περιοχών Χρυσομαλλούσα και Χαλίκων, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ενημερώνουμε το κοινό ότι σήμερα Παρασκευή 10-5-2019 θα υπάρξει πρόβλημα με την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών.

Διακοπή υδροδότησης

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι  αύριο Τετάρτη 27/02/2019 από ώρα 08:00 έως 14:30   θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Παιδικού Σταθμού, λόγω του έργου αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης. Πληροφορίες θα δίνονται από το τηλέφωνο 2251024444. Η ∆ΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν µικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της οµαλής υδροδότησης