Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη  3/12/2019 από ώρα 10:00 έως 15:00 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές  «Καμάρες» και «Νιο Χωριό», λόγω των εργασιών σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης που κατασκευάζεται στην περιοχή.

Διακοπή υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο  30/11/2019 από ώρα 08:00 έως 10:00 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Ευδόκιμου  λόγω των εργασιών κατασκευής του δικτύου ύδρευσης που κατασκευάζεται στην περιοχή.

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη 27/11/2019 από ώρα 10:00 έως 14:00 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Ευδόκιμου  λόγω των εργασιών σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης που κατασκευάζεται στην περιοχή.

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή  22/11/2019 από ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Ευδόκιμου  λόγω των εργασιών σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης που κατασκευάζεται στην περιοχή.

Διακοπή υδροδότησης Αγιάσου 24-10-2019

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι  το Πέμπτη  24/10/2019 από ώρα 12:00 έως 18:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στην Χαμηλή  ζώνη της κοινότητας,  λόγω σύνδεσης τμήματος νέου δικτύου ύδρευσης με το υφιστάμενο.