Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπή νερού Τετάρτη 10-01-2018

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 10-01-2018 από ώρα 8:30 π.μ έως 14:30 μ.μ. θα προβεί σε διακοπή υδροδότησης των περιοχών: Βαρειά, Ακρωτήρι, Μουσείο Θεοφίλου  και Ταξιάρχες,  λόγω επισκευής βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή νεκροταφείου Βαρειάς.

Εργασίες συντήρησης και επισκευών

Η ΔΕΥΑ Λέσβου σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 16/11/2017 και Παρασκευή 17/11/2017, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και επισκευών στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης "ΥΔΑΤΑ".