Καθημερινές Προμήθειες

Εργασίες συντήρησης και επισκευών

Η ΔΕΥΑ Λέσβου σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 16/11/2017 και Παρασκευή 17/11/2017, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και επισκευών στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης "ΥΔΑΤΑ". Ενδεχομένως να παρατηρηθούν προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης και ζητάμε την κατανόηση του καταναλωτικού κοινού.