Καθημερινές Προμήθειες

Διοικητική Δομή

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) είναι μια από τις πρώτες ΔΕΥΑ που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα.

Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν πέντε -5- Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένας -1- εκπρόσωπος του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου, ένας -1- εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΔΕΥΑΛ και τρεις -4- ιδιώτες γνώστες του αντικειμένου.

Η σύνθεση του σημερνού Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ σύμφωνα με τον νόμο 1069/80 σε συνδυασμό με την ιδρυτική απόφαση της, (ΦΕΚ 130/14-10-1982) όπως αυτή τροποποιήθηκε σε συμφωνία με τον Νόμο Καλλικράτη από το ΦΕΚ 868/17-05-2011, είναι εντεκαμελές και βάσει της υπ'αριθμ. 547/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος Δ.Σ. : ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. : ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλη

ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της πλειοψηφίας
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ της πλειοψηφίας
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ της μειοψηφίας
ΜΑΜΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δημότης
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ δημότης

ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ δημότης
ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δημότης
ΝΤΙΝΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΚ
ΜΑΤΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΛ