Καθημερινές Προμήθειες

Διοικητική Δομή

Η Διαδημοτική από το 2019  Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) είναι μια από τις πρώτες ΔΕΥΑ που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα.

Διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν πέντε -6- Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μυτιλήνης  3 δημοτικοι σύμβουλοι του Δήμου Δυτικής Λέσβου , ένας -1- εκπρόσωπος του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ένας -1- εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΔΕΥΑΛ και   -2- ιδιώτες γνώστες του αντικειμένου.

Η σύνθεση του σημερνού Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ σύμφωνα με τον νόμο 1069/80 σε συνδυασμό με την ιδρυτική απόφαση της, (ΦΕΚ 130/14-10-1982) όπως αυτή τροποποιήθηκε σε συμφωνία με τον Νόμο Καλλικράτη από το ΦΕΚ 868/17-05-2011 και τον Ν.4623/19 είναι δεκαπενταμελές  και βάσει της υπ'αριθμ. 11/2019 και 42/2019  Απόφασεων  των 2  Δημοτικών  Συμβουλίων  ν. Λέσβου, απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος Δ.Σ. : ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          Δήμος Μυτιλήνης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. : ΑΛΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Δήμος Δυτ. Λέσβου

Μέλη

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Δήμος Μυτιλήνης πλειοψηφία
ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δήμος Μυτιλήνης πλειοψηφία
ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δήμος Μυτιλήνης πλειοψηφία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δήμος Μυτιλήνης πλειοψηφία
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Δήμος Μυτιλήνης  μειοψηφία
ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήμος Μυτιλήνης  μειοψηφία
ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εκπρ. Εργαζομένων δευα Λέσβου
ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εκπρ. Επιμελητηρίου Λέσβου
ΜΠΟΥΡΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ πολίτης
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ πολίτης ΡΟΥΣΣΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Δήμος Δυτ. Λέσβου πλειοψηφία
ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήμος Δυτ. Λέσβου πλειοψηφία 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δήμος Δυτ. Λέσβου μειοψηφία